Uctění památky předsedy Sassoliho na plenárním zasedání 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Parlament uctí v pondělí ve Štrasburku památku předsedy Sassoliho  

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli zemřel 11. ledna. Parlament uctí jeho památku příští pondělí ve Štrasburku.

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli zemřel dnes v italském Avianu, kde byl od 26. prosince hospitalizován. Poslancem Evropského parlamentu byl od roku 2009 a v červenci 2019 byl zvolen předsedou na první polovinu volebního období.

Předseda Sassoli přijal mimořádná opatření, která Evropskému parlamentu umožnila plnit jeho povinnosti a vykonávat výsady vyplývající ze Smluv v průběhu pandemie. Hrál také významnou roli při prosazování ambiciózního dlouhodobého rozpočtu EU a účinného nástroje pro oživení. Když krize poprvé udeřila, vedl zesnulý předseda Parlament k projevům solidarity vůči méně šťastným lidem prostřednictvím podpůrných akcí v hostitelských městech Evropského parlamentu, jako je poskytování stravy charitativním organizacím a přístřeší v prostorách Parlamentu ženám, které se staly oběťmi násilí. Odhodlaný vzít si z této pandemie ponaučení, zahájil předseda Sassoli také s poslanci rozsáhlý proces reflexe s cílem přehodnotit a posílit parlamentní demokracii.

Jako oddaný Evropan zdůraznil před několika týdny zesnulý prezident Sassoli ve svém projevu na prosincovém zasedání Evropské rady, že „Evropa potřebuje, a to především, nový projekt naděje. Myslím, že tento projekt můžeme vybudovat na základě silného trojího přístupu: Evropa, která inovuje; Evropa, která chrání; a Evropa, která osvětluje.“

Smuteční rozloučení

Slavnostní uctění jeho památky se uskuteční v pondělí 17. ledna při zahájení plenárního zasedání ve Štrasburku za účasti bývalého poslance Evropského parlamentu a italského premiéra Enrica Letty.

V Římě bude rakev s ostatky Davida Sassoliho vystavena ve čtvrtek 13. ledna od 10.00 do 18.00 v Sala della Promototeca v Campidogliu a smuteční obřad se uskuteční v pátek 14. ledna ve 12.00 v bazilice Santa Maria degli Angeli.

Volba nového předsedy EP

V souladu s jednacím řádem Parlamentu (článek 20) bude dočasné předsednictví ve dnech předcházejících volbě nového předsedy zajišťovat první místopředsedkyně. Volba předsedy Parlamentu na druhou polovinu funkčního období proběhne příští úterý během plenárního zasedání ve Štrasburku tak, jak bylo původně plánováno před náhlým skonem předsedy Sassoliho. Volby místopředsedů a kvestorů budou následovat.