Válka na Ukrajině: Poslanci uvolnili nouzové fondy pro uprchlíky 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Více než 10 miliard eur na potřeby uprchlíků 
  • EU proplatí celé výdaje v rámci politiky soudržnost za roky 2021 a 2022  
  • Pro oblast vnitřních věcí bude k dispozici až 420 milionů eur z nevyužitých fondů z období 2014-2020 

Parlament ve čtvrtek schválil přesměrování regionálních a azylových fondů EU do zemí EU, které poskytují útočiště lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajinu.

Pouhé dva týdny poté, co Evropská komise předložila svůj návrh, přijal Evropský parlament 562 hlasy (2 poslanci byli proti a 3 se zdrželi hlasování) v rámci postupu pro naléhavé případy Akci soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE).

Fondy politiky soudržnosti na pomoc uprchlíkům

Aktualizace stávajících pravidel politiky soudržnosti umožní rychle přerozdělit dostupné finanční prostředky na pomoc státům EU a jejich regionům při poskytování nouzové podpory (dočasné ubytování, zásobování potravinami a vodou, lékařská péče nebo vzdělávání) lidem prchajícím před ruskou agresí na Ukrajině. Členské státy mohou na tuto pomoc nově využít prostředky politiky soudržnosti z období 2014-2020, které dosud nebyly přiděleny nebo vyčerpány, a také dalších 10 miliard EUR z fondů „REACT-EU“.

Členské státy mohou požádat EU o vrácení peněz, které vynaložily na pomoc ukrajinským uprchlíkům, a to se zpětnou platností od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. EU bude moci financovat 100 % (namísto obvyklých 85 %) prostředků na soudržnost vynaložených členskými státy po dobu dalšího roku (od poloviny roku 2021 do poloviny roku 2022).

Fondy soudržnosti EU podporují investice na posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU prostřednictvím snížování nerovnosti mezi regiony Unie.

Fondy pro vnitřní věci

Poslanci také 575 hlasy (4 poslanci byli proti a 3 se zdrželi hlasování) prodloužili o jeden rok, tedy do poloviny roku 2024, dobu, po kterou lze využívat Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost, aby členské státy měly rychlý přístup k nevyužitým zdrojům. Uvolnit by se tak mohlo 420 milionů eur, které by mohly být vynaloženy na ubytování, stravu, zdravotní péči nebo potřebné zaměstnance.

Souvislosti

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) opustily od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zemi více než 3 miliony lidí, z nichž většina zamířila do sousedních zemí.

Další postup

Legislativní návrh bude nyní předán Radě k formálnímu přijetí. Nařízení vstoupí v platnost den po zveřejnění v Úředním věstníku EU.