Budoucnost Evropy: Ambiciózní návrhy plenárního zasedání konference směřují k revizi Smluv EU 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Na svém závěrečném zasedání dospělo plenární zasedání konference ke konsensu ohledně svých konečných návrhů @EP  
  • Plenární zasedání přijalo 49 návrhů (více než 300 opatření) rozsáhlých reforem 
  • Delegace Parlamentu návrhy podpořila velkou většinou 
  • Poslanci Evropského parlamentu budou na základě požadavků občanů usilovat o formální zahájení změny Smluv  
  • Zpětná vazba občanů na návrhy je ve velké většině pozitivní, výzva k urychlenému přijetí následných opatření 

Plenární zasedání konference ukončilo svou práci, poslanci vyjádřili souhlas s výsledky a oznámili, že EP hodlá zahájit reformy EU.

Na závěrečném zasedání, které se konalo v pátek a v sobotu v Evropském parlamentu ve Štrasburku, dosáhlo plénum konference konsensu o konečných návrzích. Přijalo tak 49 návrhů rozdělených podle devíti témat. Součástí je i více než 300 opatření, jak těchto návrhů dosáhnout. Návrhy byly přijaty na základě 178 doporučení evropských panelových diskusí občanů, příspěvků a akcí organizovaných vnitrostátními panelovými diskusemi občanů, a na základě 43 734 příspěvků k 16 274 návrhům zaznamenaných na vícejazyčné digitální platformě.

Orientační shrnutí postojů Parlamentu a probíhající práce v EP související s návrhy plenárního zasedání konference naleznete v tomto podkladovém dokumentu.

Rozhodnutí Parlamentu

Delegace Parlamentu v pátek přijala rozhodnutí podpořit návrhy plenárního zasedání. Poslanci vyzdvihli důležitou roli, kterou Parlament sehrál v přípravě na tento okamžik, například tím, že zaručil, že příspěvky občanů zůstanou základem pro jednání po celou dobu procesu.

Zástupci pěti poslaneckých klubů, které představují většinu Parlamentu (EPP, S&D, Renew, Greens/EFA a The Left), se shodli na tom, že návrhy jsou významným politickým úspěchem. Poukázali také na konkrétní úspěchy Parlamentu při zajišťování účinného a demokratického procesu, například prostřednictvím zřízení pracovních skupin, které předložily návrhy pro plenární zasedání. Poslanci zastupující poslanecké kluby ID a ECR namítali, že návrhy neodrážejí veřejné mínění v EU, a uvedli, že jejich kluby je nepodpoří.

Záznam rozpravy delegace EP je k dispozici zde.

Konsensus na plenárním zasedání, poslanci připraveni prosadit revizi Smluv EU

Páteční zasedání bylo zahájeno prezentací návrhů předsedy pracovních skupin a mluvčími občanů, během níž se prakticky všichni řečníci shodli, že návrhy obsahují důležité reformy vycházející z doporučení občanů.

Po prezentacích návrhů schválili zástupci čtyř institucionálních složek konference (Parlamentu, Rady, Komise a vnitrostátních parlamentů) návrhy konsensem. Spolupředseda konference Guy Verhofstadt během svého projevu jménem delegace Parlamentu potvrdil, že poslanecké kluby předloží na plenárním zasedání Parlamentu ve dnech 2.-5. května usnesení, v němž vyzvou ke změně Smluv. Uvedl rovněž, že tato konference mu umožnila uvědomit si význam participativních mechanismů doplňujících zastupitelskou demokracii, a prohlásil, že poslanci EP musí tvrdě bojovat za to, aby se návrhy konference proměnily v reformy, které EU potřebuje.

Záznam projevu Guy Verhofstadta zastupující delegaci Evropského parlamentu je k dispozici zde. Záznam projevů poslanců je ke shlédnutí zde.

Občané požadují konkrétní kroky

V sobotu dopoledne vystoupili občané, kteří se vyjádřili ke konečným návrhům a k procesu, který vedl k jejich přijetí. Návrhy i proces podpořili. Zdůraznili, že nyní očekávají, že orgány EU a členské státy zajistí odpovídající následné kroky, a že je důležité, aby občané po tomto historickém okamžiku nezůstali zklamáni. Vyjádřili se také k tomu, jak se jejich návrhy vyvíjely v průběhu debat na konferenci, jaký dopad na ně měla ruská válka na Ukrajině, a jak si uvědomili, že je důležité stát si za svými návrhy již při jejich přípravě.

Záznam závěrečného plenárního zasedání konference je k dispozici zde.

Další postup

V Den Evropy (9. května) představí tři spolupředsedové výkonné rady závěrečnou zprávu konference předsedům orgánů EU na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu ve Štrasburku.