Parlament zahájil proces změny Smluv EU 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Výzva hlav států nebo předsedů vlád k vytvoření konventu pro revizi smluv 
  • První návrhy na nové institucionální uspořádání EU 
  • Zrušení práva veta, větší pravomoci EU v oblasti zdravotnictví, energetiky, obrany a sociální a hospodářské politiky  
  • Plné a přímé právo legislativní iniciativy pro Parlament a lepší ochrana základních hodnot 
V návaznosti na konferenci o budoucnosti Evropy poslanci Evropského parlamentu zahájili proces revize smluv © European Union 2022–EP  

Parlament ve čtvrtek přijal usnesení, v němž vyzývá Evropskou radu, aby souhlasila se zahájením procesu změny Smluv EU.

Vzhledem k řadě probíhajících a nedávných krizí využili poslanci svého práva a vyzvali ke změně Smluv, a to k:

  • Reformě hlasovacích postupů v Radě s cílem posílit akceschopnost Evropské unie, včetně přechodu od jednomyslného hlasování k hlasování kvalifikovanou většinou v oblastech, jako jsou sankce, tzv. překlenovací ustanovení a mimořádné události;
  • Přizpůsobení pravomocí EU, zejména v oblasti zdraví a přeshraničních zdravotních hrozeb, v dokončení energetické unie založené na účinnosti a obnovitelných zdrojích energie v souladu s mezinárodními dohodami o změně klimatu, v obraně a v sociální a hospodářské politice;
  • Zajištění plného provádění evropského pilíře sociálních práv a začlenění sociálního pokroku spojeného s protokolem o sociálním pokroku do Smluv;
  • Zvýšení odolnosti hospodářství EU se zaměřením na malé a střední podniky a kontroly konkurenceschopnosti; podpoře investic zaměřených na spravedlivou, ekologickou a digitální transformaci;
  • Umožnění Parlamentu iniciovat, měnit nebo rušit právní předpisy a poskytnutí EP plných práv spolunormotvůrce v oblasti rozpočtu EU;
  • Posílení postupu na ochranu základních hodnot EU a vyjasnění stanovení a důsledků jejich porušení (článek 7 Smlouvy o EU a Listina základních práv);


Usnesení bylo přijato ve čtvrtek po plenární rozpravě 355 hlasy (154 bylo proti a 48 se zdrželo hlasování).

Další postup

O zřízení konventu rozhodnou prostou většinou hlavy států nebo předsedové vlád 27 členských států na zasedání Evropské rady. S cílem naplnit očekávání občanů a co nejrychleji využít výsledky Konference o budoucnosti Evropy řada poslanců vyzvala k tomu, aby se tak stalo při nejbližší příležitosti, tedy na summitu EU 23. a 24. června. Konvent by se měl skládat z poslanců Evropského parlamentu, komisařů, poslanců vnitrostátních parlamentů a vedoucích představitelů EU.

Očekává se, že Komise v polovině června oznámí, jak hodlá na konferenci navázat. Výbor EP pro ústavní záležitosti bude v očekávání konventu pokračovat v práci na změnách, které by Parlament chtěl ve Smlouvách provést.

Souvislosti

Na závěrečném ceremoniálu Konference o budoucnosti Evropy dne 9. května ve Štrasburku převzali předsedkyně EP Roberta Metsolová, francouzský prezident Emmanuel Macron jménem předsednictví Rady a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová od spolupředsedů výkonné rady konference její závěrečnou zprávu. Ta obsahuje 49 návrhů zahrnujících více než 300 opatření v 9 tématech, které vycházejí ze 178 doporučení panelových diskusí evropských občanů, příspěvků vnitrostátních panelových diskusí a akcí, návrhů evropského setkání mládeže a 43 734 příspěvků k 16 274 návrhům zaznamenaných na vícejazyčné digitální platformě.