Fit for 55: Poslanci podpořili cíl nulových emisí u osobních automobilů a dodávek v roce 2035 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Výzva k vypracování metodiky pro hodnocení celého životního cyklu emisí CO2 
  • Zmírnění negativních ekonomických dopadů přechodu na nový systém pomocí cíleného financování 
Poslanci podporují revidované emisní normy CO2 pro nová auta a dodávky © AdobeStock_toa555  

Parlament podporuje revidované normy emisí CO2 pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla, které jsou součástí balíčku „Fit for 55 do roku 2030“.

Ve středečním hlasování na plénu přijali poslanci 339 hlasy (249 bylo proti a 24 se zdrželo) svůj postoj k navrhovaným pravidlům pro revizi výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a dodávky.

V přijatém usnesení, které představuje postoj Parlamentu pro jednání s členskými státy, poslanci podporují návrh Komise na dosažení bezemisní silniční mobility do roku 2035 (cíl pro celý vozový park EU snížit emise produkované novými osobními a lehkými užitkovými vozidly o 100 % ve srovnání s rokem 2021). Průběžné cíle snížení emisí pro rok 2030 by byly stanoveny na 55 % pro osobní automobily a 50 % pro dodávky.

Více informací je k dispozici v této tiskové zprávě.

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Jan Huitema (Renew, NL) uvedl: „Ambiciózní revize norem pro CO2 je zásadní pro dosažení našich klimatických cílů. S těmito standardy vytváříme přehledné prostředí pro automobilový průmysl a můžeme stimulovat inovace a investice pro výrobce automobilů. Kromě toho nákup a jízda bezemisních vozů pro spotřebitele zlevní. Jsem nadšený, že Evropský parlament podpořil ambiciózní revizi cílů pro rok 2030 a podpořil 100% cíl pro rok 2035, který je zásadní pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050.“

Další postup

Poslanci jsou nyní připraveni zahájit jednání s členskými státy EU.

Souvislosti

Dne 14. července 2021 předložila Komise v rámci balíčku „Fit for 55“ legislativní návrh na revizi výkonnostních norem emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Návrh by měl přispět k dosažení cílů EU v oblasti klimatu do roku 2030 a 2050, přinést občanům výhody v podobě širšího zavádění vozidel s nulovými emisemi (lepší kvalita ovzduší, úspora energie a nižší náklady na vlastnictví vozidla) a podpořit inovace v oblasti bezemisních technologií.