Taxonomie: Poslanci nejsou proti zahrnutí činností v oblasti zemního plynu a jaderné energie 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Absolutní většiny poslanců, kteří by museli návrh Komise zamítnout, nebylo dosaženo 
  • Pokud námitku nevznese ani Rada, vstoupí akt v přenesené pravomoci o taxonomii v platnost dne 1. ledna 2023 

Parlament zamítl návrh, který odmítal zařazení jaderné energie a zemního plynu mezi ekologicky udržitelné hospodářské činnosti.

Evropský parlament nevznesl námitku proti aktu v přenesené pravomoci o taxonomii. Komise v něm navrhuje, aby některé činnosti v oblasti plynu a jaderné energie byly za určitých podmínek zařazeny mezi environmentálně udržitelné hospodářské činnosti podle klasifikačního systému EU, takzvané taxonomie.

Komise se domnívá, že v ekologické transformaci hrají svou úlohu soukromé investice do plynu a jádra. Navrhla proto, aby byly některé činnosti v této oblasti klasifikovány jako přechodné činnosti přispívající ke zmírňování změny klimatu. Tato klasifikace je časově omezená a závisí na konkrétních podmínkách a požadavcích na transparentnost.

278 poslanců hlasovalo pro přijetí usnesení, 328 hlasovalo proti a 33 se zdrželo hlasování. K tomu, aby Parlament mohl návrh Komise vetovat, by byla zapotřebí absolutní většina 353 poslanců. Pokud Parlament ani Rada nevznesou proti návrhu námitky do 11. července 2022, vstoupí akt v přenesené pravomoci o taxonomii v platnost 1. ledna 2023 a použije se od téhož dne.

Souvislosti

Nařízení o taxonomii je součástí akčního plánu Komise pro financování udržitelného růstu a má za cíl podporovat ekologické investice a předcházet klamavé ekologické reklamě (tzv. lakování nazeleno).