Evropský parlament uznal Ruskou federaci za stát, který podporuje terorismus  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Podle poslanců EP ruské síly terorizují ukrajinské civilisty @UKRAINE_YASUYOSHI-CHIBA_AFP  
  • Rusko páchá válečné zločiny a používá "teroristické prostředky" 
  • Poslanci požadují další mezinárodní izolaci Ruska 
  • Uzavření a zákaz institucí v EU napojených na ruský stát a šířících ruskou propagandu 
  • Potřeba dokončit devátý balíček sankcí EU proti Moskvě 

Po zvěrstvech páchaných režimem Vladimira Putina na ukrajinském civilním obyvatelstvu uznali europoslanci Ruskou federaci za stát, který podporuje terorismus.

Ve středu přijal Parlament usnesení o nejnovějším vývoji brutální ruské agrese proti Ukrajině. Poslanci EP zdůraznili, že úmyslné útoky a brutální činy, které ruské síly a s nimi spojené skupiny páchají proti civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny, ničení civilní infrastruktury a další závažná porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva představují teroristické činy a válečné zločiny. S ohledem na to poslanci EP uznali Rusko za stát, který podporuje terorismus a který používá teroristické prostředky


Potřeba právního rámce EU


Vzhledem k tomu, že EU v současné době nemůže oficiálně označit “státy, které podporují terorismus”, Parlament vyzývá EU a její členské státy, aby vypracovaly právní rámec EU pro takové označení a aby zvážily zařazení Ruské federace na unijní seznam těchto států.

To by vyvolalo řadu významných omezujících opatření vůči Moskvě a mělo by hluboké omezující důsledky pro vztahy EU s Ruskem.


Poslanci EP mezitím vyzývají Radu, aby zařadila Wagnerovu skupinu a 141. speciální motorizovaný pluk, známý také jako kadyrovci, a další ozbrojené skupiny, milice a zástupné síly financované Ruskem na seznam teroristů vedený EU.


Větší izolace Ruska a dokončení devátého balíčku sankcí EU


Parlament vyzvývá Evropskou unii, aby dále izolovala Ruskou federaci v mezinárodním prostředí, a to i s ohledem na členství Ruska v mezinárodních organizacích a subjektech, jako je Rada bezpečnosti OSN. Poslanci EP požadují, aby byly dále omezeny diplomatické vztahy s Ruskem, aby byly kontakty s jeho oficiálními zástupci na všech úrovních udržovány na naprosto nezbytném minimu a aby ruské instituce napojené na ruský stat a šířící ruskou státní propagandu po celém světě byly uzavřeny a zakázány.


V pozadí stupňujících se teroristických činů Kremlu proti civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny usnesení dale vyzvývá členské státy EU v Radě, aby urychleně dokončily práci na devátém balíčku sankcí proti Moskvě. Poslanci EP také požadují, aby členské státy aktivně předcházely veškerému obcházení sankcí, vyšetřovaly jej a stíhaly a aby společně s Evropskou komisí zvážily přijetí opatření proti zemím, které se snaží pomoci Rusku obejít již uložené sankce

Toto usnesení bylo přijato poměrem hlasů 494, 58 proti, 44 se zdrželo hlasování.

Podrobnější informace o státech označených za podporovatele terorismu a právních rámcích v jiných zemích naleznete v posledním brífinku Think tanku EP .