Balíček „Fit for 55“: nové automobily a dodávky od roku 2035 bez emisí 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Silniční doprava má více přispívat k dosažení klimatické neutrality EU. 
  • Nová metodika pro posuzování emisí CO2 během celého životního cyklu vozidla. 
  • Mezní hodnoty emisí budou sladěny s emisemi v reálném provozu. 
Poslanci Evropského parlamentu přijali ambiciózní normy emisí CO2 pro nové osobní automobily a dodávky. @Michael Flippo / Adobe Stock  

Parlament dal zelenou novým cílům pro snižování emisí CO2 u osobních automobilů a dodávek v rámci klimatického balíčku „Fit for 55“.

Poslanci schválili dohodu s Radou o revidovaných výkonnostních normách emisí CO2 pro nové osobní automobily a dodávky. Tyto normy odpovídají zvýšeným ambicím EU v oblasti klimatu. Znění bylo přijato 340 hlasy pro, 279 bylo proti a 21 se zdrželo hlasování.


Nová pravidla jsou prvním krokem k nulovým emisím CO2 u nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel do roku 2035 – cílem pro celý vozový park EU je snížit emise CO2 produkované novými automobily a dodávkami o 100 % oproti roku 2021. Průběžné cíle snižování emisí do roku 2030 jsou stanoveny na 55 % pro osobní automobily a 50 % pro dodávky.

Nařízení počítá i s dalšími důležitými opatřeními:


  • Komise do roku 2025 předloží metodiku pro posuzování a vykazování údajů o emisích CO2 během celého životního cyklu automobilů a dodávek prodávaných na trhu EU, a případně tuto metodiku doplní legislativními návrhy.
  • Do prosince 2026 bude Komise sledovat rozdíly mezi mezními hodnotami emisí a údaji o spotřebě paliva a energie v reálném provozu, podá zprávu o metodice pro úpravu specifických emisí CO2 konkrétních výrobců a navrhne vhodná následná opatření.
  • Výrobcům, kteří v daném kalendářním roce vyrobí pouze malé množství, tj. 1 000 až 10 000 nových automobilů nebo 1 000 až 22 000 nových dodávek, může být udělena výjimka až do konce roku 2035 (na ty, kteří registrují méně než 1 000 nových vozidel ročně, se pravidla i nadále nevztahují).
  • Změny se dotknou také stávajícího pobídkového mechanismu pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi. Ten odměňuje výrobce, kteří prodávají více vozidel s emisemi nepřesahujícími 50 g CO2/km (například elektrická vozidla a vysoce výkonné plug-in hybridy) tím, že u nich uplatňuje méně přísné cíle pro snížení emisí CO2. Mechanismus bude přizpůsoben tak, aby odpovídal očekávaným trendům prodeje. Od roku 2025 do roku 2029 je tak referenční hodnota pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi stanovena na 25 % pro prodej nových automobilů a 17 % pro nové dodávky a od roku 2030 bude tato pobídka zrušena.
  • Počínaje koncem roku 2025 zveřejní Komise každé dva roky zprávu, v níž zhodnotí pokrok na cestě k mobilitě s nulovými emisemi.

Prohlášení zpravodaje


Zpravodaj Jan Huitema (Renew, NL) uvedl: „Toto nařízení podporuje výrobu vozidel s nulovými a nízkými emisemi. Jeho součástí je ambiciózní revize cílů na rok 2030 a cíl nulových emisí v roce 2035, což je zásadní pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tyto cíle vytvářejí pro automobilový průmysl jasné podmínky a motivují výrobce automobilů k inovacím a investicím. Nákup a provoz vozidel s nulovými emisemi bude pro spotřebitele levnější a trh s ojetými vozidly se rozvine rychleji. Jezdit udržitelně si tak bude moci dovolit každý.“


Další postup


Po závěrečném hlasování v plénu musí nyní znění formálně schválit i Rada. Krátce poté bude zveřejněno v Úředním věstníku EU.

Souvislosti


Dne 14. července 2021 předložila Komise v rámci balíčku „Fit for 55“ legislativní návrh na revizi výkonnostních norem pro emise CO2 u nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Návrh má přispět k cílům EU v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050, přinést výhody pro občany a podporovat inovace v oblasti technologií s nulovými emisemi.