Volby do Evropského parlamentu 2024: 12 zemí si rozdělí 15 dodatečných křesel  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

 • Dvě další křesla pro Francii, Španělsko a Nizozemsko 
 • Po jednom křesle pro Rakousko, Dánsko, Belgii, Polsko, Finsko, Slovensko, Irsko, Slovinsko a Lotyšsko  
 • Poslanci kritizují nedostatečnou loajální spolupráci ze strany Evropské rady 
V červnu 2024 bude zvoleno dalších 15 poslanců ve 12 členských státech, čímž se počet křesel v EP zvýší na 720 © European Union 2023 - EP  

Poslanci schválili rozhodnutí Evropské rady o zvýšení počtu křesel v Evropském parlamentu v příštím volebním období ze 705 na 720.

Návrh Evropské rady vycházel z usnesení Parlamentu z června 2023, které tento proces zahájilo s ohledem na demografické změny v EU od voleb v roce 2019. Dodatečné mandáty budou rozděleny takto:

 • Belgie +1 [22]
 • Dánsko +1 [15]
 • Irsko +1 [14]
 • Španělsko +2 [61]
 • Francie +2 [81]
 • Lotyšsko +1 [9]
 • Nizozemsko +2 [31]
 • Rakousko +1 [20]
 • Polsko +1 [53]
 • Finsko +1 [15]
 • Slovinsko +1 [9]
 • Slovensko +1 [15]


Parlament toto legislativní rozhodnutí schválil 515 hlasy (74 bylo proti, 44 se zdrželo hlasování). Nový počet poslanců bude do Parlamentu volen v nadcházejících volbách dne 6.–9. června 2024.

Během rozpravy, která hlasování předcházela, poslanci kritizovali snahu Evropské rady ovlivňovat Parlament v jeho rozpočtových funkcích a znovu zdůraznili nezávislost Parlamentu. Zpravodajové vyjádřili politování nad tím, že Evropská rada neprodleně neinformovala Parlament o svém záměru odchýlit se od původního návrhu, a to jak pokud jde o celkový počet míst, tak o ustanovení o celoevropském volebním obvodu. Záznam rozpravy můžete zhlédnout zde.

Souvislosti

Složení Parlamentu se posuzuje před každými volbami v souladu se zásadami stanovenými ve Smlouvách EU (tj. maximálně 750 poslanců EP plus předseda, nejméně 6 a nejvýše 96 křesel pro každou zemi EU a zásada sestupné poměrnosti) na základě nejnovějších údajů o počtu obyvatel.