Snížení znečištění podzemních a povrchových vod v EU 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Lepší ochrana lidského zdraví a přírodních ekosystémů před znečišťujícími látkami 
  • Aktualizované seznamy chemických znečišťujících látek, které je třeba monitorovat a kontrolovat 
  • Nová pravidla jsou součástí ambice EU dosáhnout do roku 2050 nulového znečištění 

Parlament v úterý přijal svůj postoj ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod a ke zlepšení norem EU pro kvalitu vody.

Poslanci požadují, aby seznamy EU, které obsahují látky představující významné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, byly pravidelně aktualizovány, aby odpovídaly novým vědeckým poznatkům a novým chemickým látkám. Chtějí také, aby byla na seznamy přidána podskupina specifických PFAS (per- a polyfluoroalkylovými látky, známé také jako „věčné chemikálie“) a také PFAS celkem (parametr, který zahrnuje souhrn PFAS s maximální koncentrací), a to jak pro znečišťovatele podzemních, tak povrchových vod. Do těchto seznamů by mělo být rovněž přidáno několik dalších látek, včetně mikroplastů a mikroorganismů odolných vůči antimikrobiálním látkám, jakmile budou identifikovány vhodné metody monitorování.

Přija