Euro 7: Poslanci podporují nová pravidla pro snížení emisí znečišťujících látek 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Čistší silniční vozidla a lepší kvalita ovzduší 
  • Nižší emisní limity pro autobusy a těžká motorová vozidla 
  • Opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd v souladu s mezinárodními normami 
Parlament je připraven zahájit jednání s členskými státy o nových emisních normách Euro 7 © Dmytro / Adobe Stock  

Poslanci jsou připraveni zahájit jednání s vládami členských států EU o nových pravidlech pro snížení emisí ze silniční dopravy u osobních automobilů, dodávek, autobusů a nákladních vozidel.

Parlament přijal ve čtvrtek 329 hlasy (230 bylo proti a 41 se zdrželo hlasování) svůj vyjednávací postoj k revizi pravidel EU pro schvalování typu motorových vozidel a dozor nad trhem motorových vozidel (Euro 7). Nové nařízení aktualizuje stávající limity pro emise výfukových plynů (např. oxidy dusíku, pevné částice, oxid uhelnatý a amoniak) a zavede nová opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterií.

Poslanci souhlasí s úrovněmi emisí znečišťujících látek navrženými Komisí pro osobní automobily a navrhují další rozdělení emisí do tří kategorií pro lehká užitková vozidla podle jejich hmotnosti. Navrhují také přísnější limity emisí výfukových plynů měřených v laboratoři a v reálných jízdních podmínkách pro autobusy a těžká nákladní vozidla. Parlament chce rovněž sladit metodiky výpočtu a limity EU pro emise částic z brzd a míru oděru pneumatik s mezinárodními normami, které v současné době vypracovává Evropská hospodářská komise OSN.

Další podrobnosti najdete v této tiskové zprávě.

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Alexandr Vondra (ECR, CZ) uvedl: „Úspěšně jsme dosáhli rovnováhy mezi cíli v oblasti životního prostředí a životně důležitými zájmy výrobců. Bylo by kontraproduktivní provádět environmentální politiku, která by poškozovala evropský průmysl i občany. Naším kompromisem sloužíme zájmům všech zúčastněných stran a vyhýbáme se extrémním postojům.“

Tisková konference Alexandra Vondry se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu od 13:30 v místnosti pro tiskové konference Anny Politkovské (SPAAK 0A50) v Bruselu. Živý přenos a záznam tiskové konference můžete sledovat na internetových stránkách Parlamentu.

Další postup

Parlament je nyní připraven zahájit jednání s členskými státy o konečné podobě právního předpisu.

Souvislosti

Dne 10. listopadu 2022 navrhla Komise přísnější normy emisí látek znečišťujících ovzduší pro vozidla se spalovacími motory bez ohledu na použité palivo. Současné emisní limity platí pro osobní a dodávkové automobily (Euro 6) a pro autobusy, nákladní automobily a další těžká nákladní vozidla (Euro VI). Euro 7 navrhuje nově regulovat i jiné než výfukové emise (mikroplasty z pneumatik a částice z brzd) a zahrnuje požadavky na životnost baterií.

Přijetím tohoto usnesení Parlament reaguje na očekávání občanů týkající se podpory nákupu elektromobilů splňujících normy pro dobrou životnost baterií, urychlení zavádění digitální a elektrické infrastruktury a snížení energetické závislosti EU na zahraničních subjektech, jak je vyjádřeno v návrzích 4, 18 a 31 závěrů Konference o budoucnosti Evropy.