Status umělce: lepší pracovní podmínky pro umělce a pracovníky v oblasti kultury 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Kulturní a tvůrčí odvětví postrádá důstojné pracovní a mzdové podmínky a sociální ochranu 
  • Rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy vedou k neférovým podmínkám 
  • Poslanci navrhují legislativní a dobrovolné nástroje ke zlepšení podmínek 
  • Komise má tři měsíce na odpověď 

Poslanci v úterý přijali návrhy opatření EU na zlepšení životních a pracovních podmínek pracovníků v uměleckých, kulturních a tvůrčích odvětvích.

Ve svém legislativním podnětu, který byl přijat 433 hlasy (100 bylo proti a 99 se zdrželo hlasování), poslanci zdůrazňují, že rozdíly mezi vnitrostátními sociálními systémy, vnitrostátními definicemi umělců a pravidly vztahujícími se na samostatně výdělečně činné osoby vytvářejí neférové podmínky.

Dodávají, že toto odvětví, které zaměstnává 3,8 % pracovní síly v EU a vytváří 4,4 % HDP, není dostatečně chráněno. Atypická pracovní ujednání, nepravidelný příjem a menší možnosti kolektivního vyjednávání, kterými se tento sektor vyznačuje, zvyšují riziko nedostatečně placené nebo neplacené práci, nepravé samostatné výdělečné činnosti a donucovacím praktikám odkupu. Nové digitální technologie, jako je generativní umělá inteligence, rovněž představují výzvu, uvádí se v textu.

Legislativní podnět

Parlament vyzývá k vytvoření rámce EU, který by kombinoval legislativní a nelegislativní nástroje a který by zlepšil sociální a profesní podmínky a vytvořil spravedlivou a rovnou situaci pro všechny umělce a pracovníky v kulturních odvětvích v EU. Poslanci požadují, aby tento rámec zahrnoval:

  • Směrnici o důstojných pracovních podmínkách a správné určení pracovního postavení pracovníků v kulturních a tvůrčích odvětvích;
  • Rozhodnutí Rady o práci na normách EU v tomto odvětví prostřednictvím evropské platformy pro výměnu osvědčených postupů a vytváření vzájemného porozumění mezi členskými státy;
  • Přizpůsobení budoucích programů EU, které financují pracovníky v kulturních a tvůrčích odvětvích, jako je Kreativní Evropa, Horizont Evropa a Erasmus+, tak, aby EU a příjemci byli povinni dodržovat pracovní a sociální závazky Mezinárodní organizace práce, EU, vnitrostátní nebo kolektivní závazky a zajistit, aby umělci byli vždy placeni, a to i za čas strávený nacvičováním nebo přípravou žádostí o financování.


Prohlášení zpravodajů

„Musíme vyvrátit mýtus o ‚hladovějícím umělci'. Pracovníci v kulturních a tvůrčích odvětvích si nevybrali nejistou situaci. Ta je způsobena konstrukční chybou systémů, které nejsou přizpůsobeny jejich specifickým pracovním podmínkám a nerovnováze sil v tomto odvětví. Musíme ukončit donucovací praktiky odkupu, do financování kultury ze strany EU musíme urychleně zahrnout sociální podmíněnost, a potřebujeme politickou vůli k vytvoření rámce EU pro sociální a profesní situaci profesionálů v oblasti kultury a vzdělávání,“ uvedl zpravodaj Výboru pro kulturu a vzdělávání Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES).

„Léta jsem pracoval jako umělec a velmi dobře si uvědomuji, jaké výzvy a výhody to přináší. Kulturní a tvůrčí odvětví mají zásadní význam pro vytváření evropské solidarity a identity a my musíme investovat do nových evropských uměleckých soutěží, abychom kulturu EU přiblížili jejím občanům. Peníze na kulturní a tvůrčí činnost jsou investicí, nikoli nákladem,“ řekl zpravodaj Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Antonius Manders (EPP, NL).

Další postup

Komise má nyní tři měsíce na to, aby zareagovala a buď informovala Parlament o krocích, které hodlá podniknout, nebo uvedla důvody, proč odmítá navrhnout právní předpis v souladu s požadavkem Parlamentu.

Souvislosti

V roce 2022 byla v celé EU téměř třetina (31,7 %) pracovníků v kulturních a tvůrčích odvětvích samostatně výdělečně činná, oproti průměru 13,8 % v rámci celé ekonomiky.

Evropský parlament od roku 2021 požaduje vytvoření sociálních standardů pro umělce a pracovníky v kultuře. Podle Smlouvy o fungování EU disponuje Evropský parlament právem podnětu a může požádat Komisi o předložení návrhu.