Parlament přijal nová pravidla pro snižování, opakované použití a recyklaci obalů 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Méně zbytečných obalů a odpadu 
  • Zákaz „věčných chemikálií“ v obalech potravin 
  • Každý Evropan vyprodukuje ročně téměř 190 kg obalového odpadu 
Poslanci schválili svůj postoj k novým pravidlům pro snižování, opakované použití a recyklaci obalů © Andrei / Adobe Stock  

Parlament ve středu přijal svůj postoj k novým pravidlům EU pro obaly, která mají řešit neustále rostoucí množství odpadu a podpořit opakované použití a recyklaci.

Poslanci schválili usnesení, které představuje mandát Parlamentu pro jednání s členskými státy, 426 hlasy (125 bylo proti a 74 se zdrželo hlasování).

Snížení množství obalů, omezení některých druhů a zakáz používání „věčných chemikálií“.

Kromě celkových cílů pro snížení množství obalů navržených v nařízení (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) chtějí poslanci stanovit konkrétní cíle pro snížení množství plastových obalů (10 % do roku 2030, 15 % do roku 2035 a 20 % do roku 2040).

Poslanci požadují zakáz prodeje velmi lehkých plastových tašek (s tloušťkou pod 15 mikronů), pokud nejsou vyžadovány z hygienických důvodů nebo pokud neslouží jako primární obal pro sypké potraviny, aby se zabránilo plýtvání potravinami. Navrhují také výrazně omezit používání některých formátů obalů na jedno použití, jako jsou miniaturní hotelové obaly na toaletní potřeby a smršťovací fólie na kufry na letištích.

Aby se předešlo nepříznivým účinkům na zdraví, požadují poslanci zákaz používání tzv. věčných chemikálií (perfluorovaných a polyfluorovaných alkylových látek neboli PFAS) a bisfenolu A v obalech určených pro styk s potravinami.

Podpora opakovaného použití a možnosti opětovného naplnění

Poslanci usilují o vyjasnění požadavků na opakované použití nebo naplnění obalů. Koneční distributoři nápojů a potravin určených k odnesení v sektoru stravovacích služeb, jako jsou hotely, restaurace a kavárny, by měli spotřebitelům poskytnout možnost přinést si vlastní nádoby.

Lepší sběr a recyklace obalových odpadů

Nová pravidla vyžadují, aby všechny obaly byly recyklovatelné a splňovaly přísná kritéria, která budou definována v sekundárních právních předpisech. Předpokládají se určité dočasné výjimky, například pro dřevěné a voskové obaly na potraviny.

Poslanci rovněž požadují, aby členské státy zajistily, že 90 % materiálů obsažených v obalech (plast, dřevo, železné kovy, hliník, sklo, papír a lepenka) bude do roku 2029 sbíráno v rámci tříděného sběru.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka Frédérique Riesová (Renew, BE) uvedla: „Nedávné události v Evropě, zejména v Belgii, týkající se znečištění vody chemickými látkami PFAS ukazují, že je naléhavě nutné jednat. Evropský parlament svým hlasováním o zákazu ‚věčných' znečišťujících látek v obalech potravin prokázal, že usiluje o ochranu zdraví evropských občanů. Pokud jde o plasty, dohoda byla naplněna, neboť moje legislativní zpráva se zabývá jádrem problému tím, že stanoví přísnější cíle pro snižování množství odpadu z plastových obalů. Bohužel, pokud jde o oběhové hospodářství, a zejména prevenci, výsledek hlasování na plénu není tak pozitivní a ignoruje reálná čísla: 30% nárůst do roku 2030, pokud nebudeme jednat hned. Ze zásad omezovat, používat znovu a recyklovat vyvázla bez újmy pouze recyklace. Konec vyhazování obalů je ještě daleko!”

Další postup

Parlament je připraven zahájit jednání s členskými státy o konečné podobě právního předpisu, jakmile Rada přijme svůj postoj.

Souvislosti

V roce 2018 dosáhly obaly v EU obratu 355 miliard eur. Jedná se o stále rostoucí zdroj odpadu, jehož celkový objem v EU vzrostl z 66 milionů tun v roce 2009 na 84 milionů tun v roce 2021. V roce 2021 vyprodukoval každý Evropan 188,7 kg obalového odpadu ročně, přičemž se očekává, že bez dalších opatření se toto číslo v roce 2030 zvýší na 209 kg.

Přijetím tohoto právního předpisu Parlament reaguje na očekávání občanů týkající se budování oběhového hospodářství, předcházení vzniku odpadu, postupného odstraňování neudržitelných obalů a řešení používání jednorázových plastových obalů, jak je vyjádřeno v návrzích 5, 11 a 20 závěrů Konference o budoucnosti Evropy.