Euro 7: Parlament přijal opatření ke snížení emisí ze silniční dopravy 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Čistší silniční vozidla a lepší kvalita ovzduší 
  • Snížení limitů emisí výfukových plynů pro autobusy a nákladní automobily 
  • Nová opatření k omezení emisí částic z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterií 
  • Ekologický pas vozidla, který bude obsahovat informace o vlivu na životní prostředí 

Poslanci ve středu schválili v konečném hlasování nová pravidla EU pro snížení emisí z osobních automobilů, dodávek, autobusů, nákladních a přípojných vozidel.

Parlament schválil předběžnou politickou dohodu s Radou o nařízení Euro 7 (pravidla pro schvalování typu motorových vozidel a dozor nad trhem motorových vozidel) 297 hlasy (190 bylo proti a 37 se zdrželo hlasování). Vozidla budou muset splňovat nové normy po delší dobu, aby zůstala ekologičtější po celou dobu své životnosti.

Snížení emisí, zvýšení životnosti baterií

Pro osobní automobily a dodávky budou zachovány stávající zkušební podmínky a limity emisí výfukových plynů, tak jak jsou nastaveny v Euro 6. Pro autobusy a nákladní vozidla budou platit přísnější limity pro emise výfukových plynů měřené v laboratořích a v reálných jízdních podmínkách při zachování současných zkušebních podmínek Euro VI.

Poprvé budou pravidla EU zahrnovat limity emisí částic z brzd (PM10) pro osobní automobily a dodávky a minimální požadavky na životnost baterií v elektrických a hybridních automobilech.

Lepší informovanost spotřebitelů

Pro každé vozidlo bude vystaven jeho ekologický pas, který bude obsahovat informace o ekologických vlastnostech v okamžiku registrace (např. úroveň mezních hodnot emisí znečišťujících látek, emise CO2, spotřeba paliva a elektrické energie, dojezdová vzdálenost na elektřinu, životnost baterie). Řidiči budou mít rovněž přístup k aktuálním informacím o spotřebě paliva, stavu baterie, emisích znečišťujících látek a dalším relevantním informacím generovaným palubními systémy a monitory.

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Alexandr Vondra (ECR, CZ) uvedl: „Úspěšně jsme dosáhli rovnováhy mezi environmentálními cíli a životně důležitými zájmy výrobců. Chceme zajistit cenovou dostupnost nových menších automobilů se spalovacími motory pro domácí zákazníky a zároveň umožnit automobilovému průmyslu připravit se na očekávanou transformaci odvětví. EU nyní bude také regulovat emise z brzd a pneumatik a zajištění vyšší odolnosti baterií.“

Další postup

Aby mohl právní předpis vstoupit v platnost, musí ho nyní formálně schválit také Rada.

Souvislosti

Dne 10. listopadu 2022 navrhla Komise přísnější normy emisí látek znečišťujících ovzduší pro vozidla se spalovacími motory bez ohledu na použité palivo. Současné emisní limity platí pro osobní a dodávkové automobily (Euro 6) a pro autobusy, nákladní automobily a další těžká nákladní vozidla (Euro VI).

Přijetím tohoto usnesení Parlament reaguje na očekávání občanů týkající se podpory nákupu elektromobilů splňujících normy pro dobrou životnost baterií, urychlení zavádění digitální a elektrické infrastruktury a snížení energetické závislosti EU na zahraničních subjektech, jak je vyjádřeno v návrzích 4, 18 a 31 závěrů Konference o budoucnosti Evropy.