Právo na opravu: Snazší opravy, které pro spotřebitele budou atraktivnější  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Výrobce musí po uplynutí zákonné záruční doby výrobek za přiměřenou cenu a v přiměřeném čase opravit 
  • Spotřebitelé budou mít přístup k náhradním dílům, nástrojům a informacím ohledně opravy 
  • Spotřebitelé budou motivováni k tomu, aby se rozhodli pro opravu – např. prostřednictvím poukázek a fondů oprav 
  • Online platformy spotřebitelům pomohou nalézt místní opravny a prodejny s renovovaným zbožím 
Opraváři a spotřebitelé budou mít lepší přístup k náhradním dílům a informacím a nástrojům souvisejícím s opravami © AdobeStock / Fxquadro  

Nová pravidla posilují právo na opravu. Jejich cílem je i snížit množství odpadu a podpořit opravárenský sektor díky snazším a cenově výhodnější opravám.

Parlament v úterý přijal směrnici týkající se tzv. práva spotřebitele na opravu. Poslanci ji podpořili 584 hlasy (3 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování). Směrnice ujasňuje povinnosti výrobců opravovat zboží a motivovat spotřebitele k tomu, aby si výrobky nechávali opravit a prodloužili tak jejich životnost.

Povinnost zboží opravit

Nová pravidla výrobcům nařizují poskytovat opravu výrobku za přiměřenou dobu i náklady a informovat spotřebitele o jejich právech na opravu. U zboží opraveného v rámci záruky se navíc o jeden rok zákonná záruka prodlouží, což pro spotřebitele představuje další motivaci k tomu, aby se místo koupení nového výrobku rozhodli pro opravu.

Po uplynutí zákonné záruky bude výrobce stále povinen opravit běžné domácí spotřebiče, u nichž je oprava podle předpisů EU technicky proveditelná, jako např. pračky, vysavače, chytré telefony. Seznam kategorií výrobků lze do budoucna rozšiřovat. Spotřebitelé si také budou moci během doby opravy zapůjčit náhradní zařízení, nebo se rozhodnout pro výměnu za renovovaný kus, pokud jejich výrobek nebude možné opravit.

Informace o podmínkách a službách v rámci oprav

Spotřebitelé budou moci využít evropský informační formulář, který jim pomůže posoudit a porovnat opravárenské služby a naleznou v něm informace o povaze závady i ceně a době trvání opravy. Aby byl proces opravy co nejjednodušší, bude zřízena evropská online platforma, pomocí níž budou spotřebitelé v jednotlivých státech moci vyhledat opravny, prodejce renovovaného zboží, kupce vadného zboží či místní iniciativy propagující opravy jako například tzv. opravárenské kavárny.

Oživení opravárenského trhu

Cílem směrnice je posílit unijní opravárenský trh a snížit cenu oprav pro spotřebitele. Výrobci budou muset za přiměřenou cenu poskytovat náhradní díly a nástroje a nebudou smět používat smluvní doložky nebo hardwarová či softwarová řešení, které by opravu ztěžovaly. Zejména nebudou smět bránit využívání náhradních dílů z druhé ruky či 3D tiskáren od nezávislých opravářů, ani odmítnout opravu výrobku čistě z ekonomických důvodů nebo protože byl výrobek již dříve opraven někým jiným.

Propagace cenově dostupných oprav

Aby byly opravy cenově dostupnější, bude muset každý členský stát zavést alespoň jedno opatření na jejich propagaci. Příkladem takových opatření jsou např. poukázky a fondy oprav, informační kampaně, opravárenské kurzy či podpora místních komunit, které zřizují sdílené prostory pro opravy.

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj René Repasi (S&D, DE) prohlásil: „Právo spotřebitelů na opravu výrobků se nyní stane skutečností. Bude snazší a levnější opravovat než kupovat nové, drahé zboží. Jedná se o významný úspěch Parlamentu a jeho závazku posílit postavení spotřebitelů v boji proti změně klimatu. Nové právní předpisy prodlužují právní záruky o 12 měsíců při zvolení si opravy, poskytují lepší přístup k náhradním dílům a zajišťují snadnější, levnější a rychlejší opravy.“

Další postup

Poté, co Rada příslušnou směrnici formálně schválí a bude zveřejněna v Úředním věstníku EU, budou mít členské státy 24 měsíců na to, aby ji začlenily do svého práva.

Souvislosti

Podle Evropské komise je kvůli předčasné likvidaci spotřebního zboží v EU produkováno každoročně 261 milionů tun emisí CO2 a 35 milionů tun odpadu a spotřebováno 30 milionů tun zdrojů. Spotřebitelé také ročně přicházejí o přibližně 12 miliard eur tím, že zboží místo opravy vymění. Kromě toho se očekává, že nová pravidla přinesou 4,8 miliardy eur na růst a investice v EU.

Směrnice doplňuje další nová pravidla EU o ekodesignu a posílení postavení spotřebitelů v zájmu ekologické transformace.

Přijetím tohoto právního předpisu Parlament reaguje na očekávání občanů týkající se udržitelné spotřeby a udržitelného růstu a inovací - spuštění platformy „pro opravy“, zavedení opatření na podporu práva na opravu a přístupu k náhradním dílům, přijetí opatření na úrovni EU s cílem motivovat spotřebitele k delšímu používání výrobků a řešení plánovaného zastarávání a zajištění práva na opravu, jak je vyjádřeno v návrzích 5 a 11 závěrů Konference o budoucnosti Evropy.