Evropské volby 2024: Aktualizovaný předpoklad rozdělení křesel v novém Parlamentu 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Aktualizovaný předpoklad složení nového Parlamentu na základě konečných prozatímních výsledků ze všech 27 zemí (data k 11:01 hodin).

Předpoklad rozdělení křesel v novém Parlamentu  

Výše uvedený předpoklad rozdělení křesel vychází z:

  • konečných výsledků ze 17 členských států: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a
  • prozatímních výsledků z 10 členských států: Estonsko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.


Podle předběžných údajů se volební účast v celé EU odhaduje na 51,08 %.

Předpoklady složení Parlamentu vychází ze struktury končícího Parlamentu a jeho politických skupin, aniž by bylo dotčeno složení příštího Parlamentu na jeho ustavujícím zasedání.

Všechny vnitrostátní politické strany bez aktuální oficiální politické příslušnosti k politické skupině v EP a jejichž poslanci nejsou v Parlamentu „nezařazení“, jsou zařazeny do kategorie „ostatní“ bez ohledu na jejich politickou orientaci.

Předpoklady rozdělení křesel budou nadále aktualizovány a zveřejňovány na stránkách results.elections.europa.eu/cs/, na které rovněž najdete výsledky voleb na vnitrostátní úrovni, informace o křeslech v EP podle politických skupin a členských států, o rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin nebo o volební účasti. Budete moci také porovnávat výsledky, sledovat, kdo má v EP většinu, nebo si vytvořit vlastní grafický výstup.