Akreditace pro zástupce médií 

 

Novináři, fotografové a členové audiovizuálních týmů, kteří nejsou držiteli interinstitucionální akreditace, musí za účelem vstupu a práce v budově Parlamentu požádat o novinářskou akreditaci a/nebo zvláštní audiovizuální akreditaci.

Existují dva typy akreditací v Evropském parlamentu:

 1. krátkodobá akreditace
 2. roční akreditace

Všichni akreditovaní novináři mohou v budovách Evropského parlamentu využívat zařízení, prostory a služby určené pro média. Podrobnější pravidla týkající se akreditací jsou k dispozici zde.


1. Krátkodobá akreditace

Krátkodobá akreditace je vydávána na jeden nebo více dnů, maximálně však na pět pracovních dní.

Novináři mířící do Bruselu, Štrasburku či Lucemburku mohou získat krátkodobou akreditaci na konkrétní schůzku, akci či plenární zasedání. O akreditaci je možné požádat prostřednictvím registrační webové stránky, kde je třeba vytvořit osobní účet. Úspěšná registrace bude potvrzena e-mailem z emailové adresy noreply@europarl.europa.eu. Poté, co bude účet ověřen, je možné pokračovat v žádosti přihlášením na webové stránky.

Do systému je třeba zadat následující:

 • kopii platného novinářského průkazu nebo potvrzení šéfredaktora, vydavatele či přímého nadřízeného, z kterého jasně vyplývá, že novinář byl vyslán daným médiem, a které uvádí i důvod vyslání. Potvrzení musí být oficiální a musí obsahovat jméno a pozici novináře, včetně uvedení doby jeho působení v EP. Novinář sám sebe nominovat nemůže;
 • fotografie ve formátu určeném pro průkaz totožnosti EU, tj. obraz tváře s poměrem stran 3:4 ve formátu jpeg a velikosti +/- 100 KB;
 • kopii identifikačního dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu), na kterém je uveden jeho typ, číslo a doba platnosti;
 • důvod návštěvy Evropského parlamentu;
 • pouze pro novináře na volné noze: důkaz o vaší novinářské činnosti (například doložením nejnovějších článků a s nimi souvisejících příjmů).

Jakmile bude žádost potvrzena, průkaz bude k dispozici v Akreditační kanceláři pro média (viz níže). Vyzvednutí je možné pouze po předložení platného dokladu totožnosti.


2. Roční akreditace

Novináři, kteří pravidelně informují o Evropském parlamentu a/nebo trvale pobývají ve Štrasburku, Bruselu nebo Lucemburku mohou požádat o roční akreditaci prostřednictvím registrační webové stránky. Tento typ akreditace platí pro všechny tři pracovní místa Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel, Lucemburk).

Roční akreditace se uděluje na jeden kalendářní rok, tedy od začátku ledna do konce prosince a je obnovitelná. Novou žádost nebo žádost o prodloužení pro následující rok lze podávat od listopadu, žádosti na daný kalendářní rok se přijímají do konce října.

Do systému je třeba zadat následující:

 • kopii platného novinářského průkazu nebo potvrzení šéfredaktora, vydavatele či přímého nadřízeného, z kterého jasně vyplývá, že novinář byl vyslán daným médiem, a které uvádí i důvod vyslání. Potvrzení musí být oficiální a musí obsahovat jméno a pozici novináře, včetně uvedení doby jeho působení v EP. Novinář sám sebe nominovat nemůže;
 • fotografie ve formátu určeném pro průkaz totožnosti EU, tj. obraz tváře s poměrem stran 3:4 ve formátu jpeg a velikosti +/- 100 KB;
 • kopii identifikačního dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu), na kterém je uveden jeho typ, číslo a doba platnosti;
 • potvrzení trvalého nebo přechodného pobytu žadatele v blízkosti jednoho ze tří pracovišť EP - Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku (například kopie identifikačního dokladu, doklad o bydlišti nebo nájemní smlouva);
 • pouze pro novináře na volné noze: důkaz o vaší novinářské činnosti (například doložením nejnovějších článků a s nimi souvisejících příjmů).

Zvláštní akreditace

V případě specifických událostí, jakými jsou například volby do Evropského parlamentu nebo aktivity probíhající na půdě EP o víkendech nebo mimo běžnou pracovní dobu, mohou novináři požádat o zvláštní akreditaci. Získání takové akreditace může být podmíněno specifickými požadavky, které však budou novinářům oznámeny v předstihu.


Akreditace pro natáčení a fotografování

Novináři, včetně fotografů, kameramanů nebo držitelů interinstitucionální akreditace, kteří mají zájem o nahrávání audiovizuálních záznamů či fotografování v prostorech Evropského parlamentu, musí požádat o povolení pro natáčení a fotografování. Toto povolení vydává Akreditační kancelář pro média a lze o ni požádat předem, zasláním e-mailu na adresu media.accreditation@ep.europa.eu. Novináři musí dodržovat pravidla týkající se natáčení a fotografování, která musí při přebírání akreditace podepsat.


Akreditace pro osoby mimo novinářkou sféru

Fotografové a kameramani, kteří jsou pozvání přímo poslanci či některým z orgánů Parlamentu (tzv. „žádající orgán“) při zvláštních událostech, schůzkách či z důvodu propagační činnosti, musí být držiteli této speciální akreditace pro nahrávání/fotografování. „Žádající orgán“ a/nebo samotný fotograf/kameraman musí požádat o udělení akreditace nejméně 24 hodin předem, zasláním e-mailu na adresu media.accreditation@ep.europa.eu. Tato akreditace nedává držiteli přístup do prostor Evropského parlamentu. “Žádající orgán“ si požádá o běžný návštěvnický vstup. „Žádající orgán“ je zodpovědný za dohled nad všemi nahrávkami/fotografiemi a rovněž za dodržování pravidel pro nahrávání osobami mimo novinářskou sféru.


Akreditační kancelář pro média: otevírací doba

Brusel: Akreditační kancelář pro média, Akreditační centrum, budova Altiero Spinelli, Esplanade Solidarność, 01F035.

 • pondělí-čtvrtek: 08:30 - 17:45
 • pátek: 08:30 - 13:00

Štrasburk (pouze v době plenárního zasedání): vchod pro média, budova Louise Weiss (LOW), první vchod na levé straně uvnitř centrálního nádvoří (Bronislaw Geremek Agora).

 • pondělí: 12:00 - 20:00
 • úterý-středa: 08:00 - 20:00
 • čtvrtek: 08:00 - konec plenárního zasedání

Ochrana dat

Dokument o ochraně soukromých údajů (EN, FR, DE)

Související odkazy: