Akreditace pro zástupce médií 

 

Novináři, fotografové a členové audiovizuálních týmů, kteří nejsou držiteli interinstitucionální akreditace, musí za účelem vstupu a práce v budově Parlamentu požádat o novinářskou akreditaci a/nebo zvláštní audiovizuální akreditaci.

Existují dva typy akreditací v Evropském parlamentu:

  • krátkodobá akreditace
  • roční akreditace

Všichni novináři, kteří mají přístup do budovy Parlamentu, mohou využívat veškerá zařízení a služby pro novináře.

Krátkodobá akreditace

Krátkodobá akreditace je vydávána na jeden nebo více dnů, maximálně však do konce daného týdne.

Novináři mířící do Bruselu, Štrasburku či Lucemburku mohou získat krátkodobou akreditaci na konkrétní schůzku, akci či plenární zasedání. O akreditaci je možné požádat prostřednictvím registrační webové stránky, kde je třeba vytvořit osobní účet. Úspěšná registrace bude potvrzena e-mailem z emailové adresy noreply@europarl.europa.eu. Poté, co bude účet ověřen, je možné pokračovat v žádosti přihlášením na webové stránky.

Do systému je třeba zadat následující:

  • číslo a datum platnosti identifikačního dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu)
  • fotografie ve formátu určeném pro průkaz totožnosti EU, tj. obraz tváře s poměrem stran 3:4 ve formátu jpeg a velikosti +/- 100 KB;
  • kopie novinářského průkazu nebo dopis šéfredaktora popisující úlohu novináře v EP.

Jakmile bude žádost potvrzena, průkaz bude k dispozici v Akreditační kanceláři pro média (viz níže). Vyzvednutí je možné pouze po předložení platného dokladu totožnosti.

Roční akreditace

Novináři, kteří pravidelně informují o Evropském parlamentu a/nebo trvale pobývají ve Štrasburku, Bruselu nebo Lucemburku mohou požádat o roční akreditaci do Evropského parlamentu. Tato akreditace je platná pro všechny tři pracovní místa Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel, Lucemburk)

Pravidla a formulář žádosti o roční akreditaci.

Akreditace pro natáčení a fotografování

Novináři, včetně fotografů a kameramanů, kteří mají zájem o nahrávání audiovizuálních záznamů či fotografování v prostorech Evropského parlamentu, musí požádat o povolení pro natáčení a fotografování. Toto povolení vydává Akreditační kancelář pro média a může se o ní rovněž požádat předem, zasláním e-mailu na adresu media.accreditation@ep.europa.eu. Novináři musí dodržovat pravidla týkající se natáčení a fotografování, která stvrdí svým podpisem.

Akreditace pro osoby mimo novinářkou sféru

Fotografové a kameramani, kteří jsou pozvání přímo poslanci či některým z orgánů Parlamentu (tzv. „žádající orgán“) při zvláštních událostech, schůzkách či z důvodu propagační činnosti, musí být držiteli této speciální akreditace pro nahrávání/fotografování. „Žádající orgán“ a/nebo samotný fotograf/kameraman musí požádat o udělení akreditace nejméně 24 hodin předem, zasláním e-mailu na adresu media.accreditation@ep.europa.eu. Tato akreditace nedává držiteli přístup do prostor Evropského parlamentu. “Žádající orgán“ si požádá o běžný návštěvnický vstup. „Žádající orgán“ je zodpovědný za dohled nad všemi nahrávkami/fotografiemi a rovněž za dodržování pravidel pro nahrávání osobami mimo novinářskou sféru.


Akreditační kancelář pro média: otevírací doba

Brusel:

Akreditační kancelář pro média

PHS -1C029

vstup pro návštěvníky

budova Paul-Henri Spaak

Rue Wiertz 60

Pondělí-čtvrtek: 08:30-17:45; pátek: 08:30-13:00

Štrasburk (pouze v době plenárního zasedání): vchod pro média, budova Louise Weiss (LOW).

První vchod na levé straně uvnitř centrálního nádvoří (Bronislaw Geremek Agora).

pondělí: 12:00 - 20:00

úterý-středa: 08:00 - 20:00

čtvrtek: 08:00 - konec plenárního zasedání


Související odkazy:

Interinstitucionální akreditace médií - Evropská komise

Evropská rada - akreditace