Oversigt - plenarmøder 
 

Fælles EU-regler for dronesikkerhed 

MEP’erne forventes at vedtage nye fælles EU-regler, der styrker droners sikkerhed og fremmer markedsudviklingen.



MEP’erne skal tirsdag stemme om nye regler, der opstiller fælles EU-nøgleprincipper for droner og droneoperatører. Reglerne, som allerede er uformelt aftalt med Rådet, skal øge sikkerheden, sikre privatlivets fred og styrke beskyttelsen af personoplysninger.


For eksempel skal droneoperatører sørge for, at deres droner opererer på behørig sikkerhedsafstand af andre brugere af luftrummet, ligesom droner skal konstrueres, så de kan operere uden fare for mennesker.


Den stigende anvendelse af droner fik EU-Kommissionen til at foreslå fælles EU-regler for droner som en del af opdateringen af EU-reglerne for sikkerhed i den civile luftfart. Formålet er at forbedre dronesikkerheden og at fremme udviklingen af markedet for droner, som i dag hæmmes af, at de nationale regler er forskellige. Hidtil har droner, der vejer under 150 kg, været reguleret på nationalt niveau.


Ifølge MEP’erne skal operatører, som betjener droner, der kan forårsage skade på mennesker ved sammenstød, registreres, og dronerne skal ID-mærkes.


Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og Kommissionen får ansvar for at udarbejde mere detaljerede EU-regler på grundlag af nøgleprincipperne.


De skal fastslå, hvilke droner der behøver certificering, ud fra de risici, der er forbundet med brugen af dem. Det skal også præciseres, under hvilke betingelser droner skal udstyres med funktioner vedrørende betjening i visse højder og geografiske zoner, grænser for betjening ud over visse afstande fra operatøren, forebyggelse af kollisioner og automatisk landing.



Debat:  mandag den 11. juni

Afstemning: tirsdag den 12. juni

Procedure:  førstelæsningsaftale, den almindelige lovgivningsprocedure