Oversigt - plenarmøder 
 

Mindske risiciene for EU's banker og beskytte skatteyderne 

Parlamentet stemmer tirsdag om at tage et væsentligt skridt hen imod en reduktion af risiciene i banksystemet og oprettelse af bankunionen.

Medlemmerne vil stemme om to sæt regler, der allerede er aftalt uformelt med medlemslandene: om bankernes modstandsdygtighed og om en klar køreplan for bankernes håndtering af tab.

Hovedformålet med reglerne, der ændrer EU's tilsynskrav for banker, er at hjælpe med at sætte skub i EU's økonomi ved at øge udlånskapaciteten samt skabe mere smidige kapitalmarkeder. En klar køreplan for banker med henblik på at håndtere tab har til formål at sikre, at bankerne har en tilstrækkelig balance mellem kapital og gæld, således det ikke længere bliver nødvendigt med skatteyderbetalte hjælpepakker.

Baggrund

Bankunionen blev en realitet, da den europæiske centralbank, ECB, i november 2014 overtog ansvaret for at føre tilsyn med de største banker i euroområdet. De 19 eurolande er fødte medlemmer af bankunionen, mens de andre EU-lande kan vælge at tilslutte sig. Der er endnu ikke taget endelig stilling til dansk deltagelse i bankunionen.


Procedurekoder:2016/0364 (COD), 2016/0360A (COD), 2016/0362 (COD), 2016/0361 (COD)

Debat: Mandag den 15. april

Afstemning: Tirsdag den 16. april

Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure, førstebehandlingsaftale