Oversigt - plenarmøder 
 

Valg af den nye Europa-Kommission 2019-2024 

Ursula von der Leyen, kandidat til posten som formand for Kommissionen, præsenterer sit team onsdag morgen. Derefter skal MEPerne stemme om den samlede Kommission.

Parlamentets Formandskonference (dvs. EP-formanden, David Sassoli, og lederne af de politiske grupper) bekendtgjorde torsdag den 21. november, at processen med høringer af de nye kommissærer er afsluttet. Høringerne af de indstillede kommissærer fandt sted mellem 30. september og 8. oktober og den 14. november for tre kandidater, efter de første var blevet udskiftet efter første høring


Parlamentet skal derfor godkende (eller afvise) hele kandidatlisten, som er foreslået af den indstillede Kommissionsformand og Rådet, ved simpelt flertal i en afstemning onsdag kl. 12.00. Afstemningen finder sted, efter at Europa-Kommissionens formandskandidat, Ursula von der Leyen, har præsenteret sit hold og program og efter den efterfølgende debat med MEPerne.


Hvis den nye Kommission godkendes, tiltræder den officielt den 1. december 2019.


Debat: Onsdag, 27. november

Afstemning: Onsdag, 27. november

Procedure: Valg af Europa-Kommissionen

Pressekonference: Onsdag, 27. november fra 13.30-14.30 med David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet, og Ursula von der Leyen, indstillet som formand for Europa-Kommissionen