Oversigt - plenarmøder 
 

Parlamentet skal stemme om EU's fremtidige landbrugspolitik 

MEP'erne skal debattere og stemme om planer om at gøre EU's landbrugspolitik mere bæredygtig, modstandsdygtig og fleksibel samt sikre fødevaresikkerheden i hele EU.

Debatten er berammet til tirsdag morgen, og afstemningen finder sted over flere omgange i løbet af ugen.


Medlemmerne af Europa-Parlamentet er rede til at bakke op om en politisk ændring, der vil gøre det nemmere at tilpasse den fælles landbrugspolitik til de enkelte medlemsstaters behov. De nationale regeringer bør udarbejde strategiske planer, der præciserer, hvordan de har til hensigt at gennemføre EU's mål i praksis. Kommissionen vil kontrollere resultaterne og ikke kun medlemslandenes overholdelse af EU's regler.


Planer om at øge obligatoriske klima- og miljøvenlige tiltag, som hver landbruger skal overholde for at modtage direkte støtte, og øge den økonomiske støtte til frivillige tiltag indgår også i reformpakken. MEP'erne vil også stemme om forslag om at reducere betalingerne til større bedrifter og kanalisere flere penge til mindre bedrifter og unge landbrugere for at hjælpe dem med at håndtere kriser og forenkle reglerne for gennemførelse af kontrol.


Når Parlamentet har truffet sin afgørelse, vil det være rede til at indlede forhandlinger med EU's ministre om reformpakken.


Baggrund


Den seneste reform af EU's landbrugspolitik, der blev indført i 1962, stammer fra 2013.


De nuværende regler for den fælles landbrugspolitik udløber den 31. december 2020. De skal erstattes af overgangsregler, indtil den igangværende reform af den fælles landbrugspolitik er vedtaget og godkendt af Parlamentet og Rådet.


Den fælles landbrugspolitik tegner sig for 34,5% af EU's budget for 2020 (58.12 mia. EUR). Omkring 70% af budgettet for den fælles landbrugspolitik støtter seks til syv millioner EU-bedrifter.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Debat:T irsdag den 20. oktober

Afstemning: Tirsdag den 20. oktober — fredag den 23. oktober

Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure

Type dokumenter: Forordninger (3x)