Oversigt - plenarmøder 
 

Parlamentet skitserer sine prioriteter for opkommende lov om digitale tjenester 

MEP’ernes krav til, hvordan digitale tjenester, herunder onlineplatforme og markedspladser, bør reguleres, vil blive drøftet mandag og sat til afstemning tirsdag.

Med den kommende lov om digitale tjenester sigter Den Europæiske Union mod at forme den digitale økonomi, ikke blot på EU-plan, men også at sætte standarden for resten af verden, ligesom den gjorde med databeskyttelse.


I to særskilte rapporter om lovgivningsmæssige initiativer opfordrer Udvalget for det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget Kommissionen til at behandle og afhjælpe de nuværende mangler i online-miljøet i sin lov om digitale tjenester, der skal forelægges inden årets udgang.


Begge udvalg kræver en bindende "notice-and-action" mekanisme for at bekæmpe ulovligt indhold på nettet .MEP'erne fra udvalget for det indre marked ønsker også, at onlinemarkedspladser er retligt forpligtede til at være gennemsigtige og udveksle oplysninger med brugerne, f.eks. om usikre produkter, der sælges online, strengere regler om forbrugerbeskyttelse og effektive håndhævelses- og tilsynsforanstaltninger. Der skal også fremsættes særlige regler for at forebygge (i stedet for blot at afhjælpe) markedssvigt forårsaget af store platforme.


Retsudvalget opfordrer til juridisk klarhed for platforme og garantier for at beskytte brugernes grundlæggende rettigheder, herunder adgang til domstolsprøvelse og strengere regler til bekæmpelse af skadeligt indhold som f.eks. falske nyheder. MEP'erne ønsker også, at brugerne har mere kontrol over, hvad de ser online (herunder kan fravælge indhold), mindre indgribende målrettede annoncer, mere gennemsigtig dataindsamling og en europæisk enhed til at overvåge og pålægge bøder.


En tredje, ikke-lovgivningsmæssig beslutning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender fokuserer på spørgsmål om grundlæggende rettigheder og opfordrer til, at indholdsfjernelse er "omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende" for at sikre ytrings- og informationsfriheden samt privatlivets fred og databeskyttelse. Medlemmerne af Europa-Parlamentet gør også opmærksom på, at en mikromålretning baseret på folks sårbarheder er problematisk, og det samme gælder udbredelsen af hadefuld tale og desinformation og anmoder om gennemsigtighed i forbindelse med onlineplatformenes monetarisering.


YDERLIGERE OPLYSNINGER


Procedurekoder: 2020/2018 (INL)/2020/2019 (INL)/2020/2022 (INI).

Debat: Mandag den 19. oktober

Afstemning: Tirsdag den 20. oktober, offentliggørelse af resultaterne onsdag den 21. oktober

Procedure: Lovgivningsmæssige initiativbetænkninger (af IMCO og JURI (forretningsordenens artikel 47) og ikkebindende betænkning (fra LIBE)