Oversigt - plenarmøder 
 

Kvinder i bestyrelser: nye EU-krav skal øge kønsbalancen i virksomheder 

Alle store børsnoterede virksomheder i EU skal fremover træffe foranstaltninger som øger kvinders tilstedeværelse i deres bestyrelse.

Det såkaldte direktiv om kvinder i bestyrelser, som medlemmerne af Europa-Parlamentet drøfter tirsdag morgen, vil indføre transparente ansættelsesprocedurer i virksomheder for at sikre, at mindst 40% af de menige bestyrelsesposter eller 33% af alle bestyrelsesposter er besat af det underrepræsenterede køn før juli 2026. Små og mellemstore virksomheder (virksomheder med under 250 ansatte) vil ikke være omfattet af direktivet.

I henhold til de nye regler skal medlemslandene indføre sanktioner, såsom bøder for virksomheder, der ikke overholder åbne og transparente udnævnelsesprocedurer. En retsinstans kan også annullere den bestyrelse, som selskabet har valgt, hvis den tilsidesætter principperne i direktivet.

Når direktivet er formelt godkendt af Parlamentet, træder det i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemslandene vil skulle gennemføre reglerne inden for to år.

I dag er kun 30,6% af bestyrelsesmedlemmerne i EU's største børsnoterede selskaber kvinder med betydelige forskelle mellem medlemslandene (fra 45,3% i Frankrig til 8,5% i Cypern).


Debat: Tirsdag den 22. november