Oversigt - plenarmøder 
 

Nye foranstaltninger til reduktion af CO2-udledning fra lastbiler og busser 

Onsdag vil MEP'erne vedtage nye EU-regler for at styrke CO2-udledningsreduktionsmålene for nye tunge køretøjer, såsom lastbiler, busser og trailere.

Den lovgivning, der foreløbigt er aftalt med Rådet, fastsætter CO2-udledningsreduktionsmål for store lastbiler og busser (45 % for perioden 2030-2034, 65 % for 2035-2039 og 90 % fra 2040). Inden 2030 skal nye bybusser reducere deres udledning med 90 % og blive nuludledningskøretøjer inden 2035. Der er også fastsat udledningsreduktionsmål for påhængskøretøjer (7,5 %) og sættevogne (10 %) fra 2030.

Tunge køretøjer tegner sig for mere end 25 % af drivhusgasudledningen fra vejtransport i EU og tegner sig for over 6 % af EU's samlede drivhusgasudledning. Reduktion af disse er et afgørende bidrag til EU's mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2050 og til at mindske efterspørgslen efter importerede fossile brændstoffer.

***

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Procedurekode: 2023/0042(COD)

Procedure: Den almindelige lovgivningsprocedure, enighed ved førstebehandlingen

Afstemning: Onsdag den 10. april