Hvordan vælges medlemmerne af Europa-Parlamentet? 

Siden det første direkte valg i 1979 har der været holdt valg til Europa-Parlamentet hvert femte år. Det seneste valg blev afholdt den 23.-26. maj 2019.


Hver enkelt medlemsstat har ret til at vælge et på forhånd fastsat antal medlemmer af Europa-Parlamentet; fra seks for mindre medlemslande som Malta, Luxembourg og Cypern til 96 for det største medlemsland, Tysklands, vedkommende. Der skal i alt vælges 705 MEP'er. I maj 2019 blev der valgt 751 MEP'er, men det antal blev reduceret til 705 efter Brexit i februar 2020. De tomme sæder giver plads til, at mulige fremtidige nye medlemslande kan få pladser, lige som nogle af sæderne blev givet til nuværende medlemslande, som havde været underrepræsenteret. Blandt andet Danmark, der fik en plads mere.


Fordelingen af pladser er fastlagt i EU-traktaterne. Medlemsstater med større befolkninger har flere pladser end medlemsstater med mindre befolkninger, men sidstnævnte har forholdsvis flere pladser, end de ville få ved en streng proportional fordeling. Dette system er kendt som princippet om "degressiv proportionalitet".


Valget til Europa-Parlamentet gennemføres i det store hele på grundlag af nationale valglove og -traditioner, men der er visse fælles EU-regler, der er nedfældet i valgakten fra 1976.

Fra 23. til 26. maj  ; 2019 vil følgende valg blive afholdt