Hvad er Europa-Parlamentet? 

Europa-Parlamentet (EP) er den lovgivende del af Den Europæiske Union og en af dens syv institutioner. Parlamentet består af 705 medlemmer (MEP’ere), der repræsenterer alle EU-lande. Der plejede at være 751 medlemmer, før Det Forenede Kongerige officielt forlod EU.


Europa-Parlamentet træffer beslutninger om EU-lovgivning - deriblandt det flerårige budget - i fællesskab med Rådet for Den Europæiske Union (EU-landenes regeringer). EP holder andre institutioner som Europa-Kommissionen til regnskab.


Parlamentet vælger formanden for Europa-Kommissionen og spiller en vigtig rolle i at få godkendt kommissærerne ved hjælp af individuelle høringer. Det samlede kommissærhold skal derefter godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet.


Europa-Parlamentets medlemmer vælges i EU-medlemsstaterne hvert femte år og repræsenterer EU's 446 mio. indbyggere. Gennem årene og med løbende ændringer af EU's traktater har Parlamentet opnået betydelige lovgivningsmæssige og budgetmæssige beføjelser.