Cirkulær økonomi: vigtigheden af at genbruge produkter og materialer  

 
 

Hver EU-borger bruger 14 tons råvarer og genererer fem tons affald om året. I en verden med faldende ressourcer ser disse tal alarmerende ud. Men der kan være en løsning. Produkter eller de materialer, de indeholder, kan genbruges, repareres eller genanvendes, og dermed reducere spild. Mandag debatterer EP en betænkning, der opfordrer Kommissionen til at fremsætte et ambitiøst forslag til at lette overgangen til en cirkulær økonomi, hvor produkter er designet til at have mere end ét liv.

Hvad er cirkulær økonomi?

I en cirkulær økonomi, i modsætning til den, der er baseret på "brug-og-smid-væk " princippet er produkters livscyklus udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbrug og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, genbrug.


Klik her for flere nyheder fra Europa-Parlamentet


Europa-Parlamentets betænkning


I en betænkning, der skal drøftes på mandag og stemme om på onsdag, opfordrer Parlamentet til bindende mål for at øge ressourceeffektiviteten i EU med 30 % inden 2030 i forhold til 2014.

Dette kunne ifølge Kommissionens skøn øge BNP med næsten 1 % og skabe 2 millioner ekstra bæredygtige arbejdspladser.

"For at vende tendensen har vi brug for et ægte paradigmeskift og en systemisk tilgang, der kræver både lovgivningsmæssige og økonomiske forandringer samt sociale, uddannelsesmæssige ... - ændringer, der kører på tværs af hele samfundet," siger ordføreren på betænkningen, den finske MEP’er Sirpa Pietikäinen.


Følg debatten live på vores hjemmeside mandag den 6. juli fra kl. 18.00