Stimulering af Europas økonomi: Junckers investeringsplan  

 
 

Den såkaldte Junckers investeringsplan, der sigter mod at sætte skub i Unionens økonomi med 315 milliarder euro, fik grønt lys fra Europa-Parlamentet i juni. Men hvordan vil Den Europæiske Fond for strategiske investeringer (EFSI) rent faktisk virke? EuroparlTV forklarer.

Den nyvalgte Kommissionsformand Jean-Claude Juncker præsenterede investeringsplanen i november sidste år. På plenarmøderne i juni godkendte MEP'erne EFSI, men ændrede finansieringsstrukturen. Parlamentet fik også medindflydelse på valget af fondens ledelse og fik sikret mere demokratisk kontrol med fonden.