Ferreira og Theurer: arbejdet i Udvalget om Afgørelser i Skattespørgsmål er en milepæl 

 
 
Elisa Ferreira (S&D) og Michael Theurer (ALDE)  

Multinationale selskaber skal betale skat, hvor de tjener pengene, har Udvalget om Afgørelser i Skattespørgsmål afgjort i en betænkning, der blev vedtaget på plenarmødet onsdag den 25. november efter ni måneders arbejde. De to ordførere, den portugisiske MEPE’er Elisa Ferreira fra S&D-gruppen og den tyske MEP’er Michael Theurer fra ALDE-gruppen fortalte, det det har været vanskeligt at nå til enighed mellem de multinationale selskaber og medlemslandene.

Udvalget om Afgørelser i Skattespørgsmål startede sit arbejde i februar 2015, men mange store multinationale selskaber afviste udvalgets opfordring til at forklare deres holdning til selskabsbeskatning. "De startede med at sige nej. Men så kom den ene efter den anden, og nogle af dem sagde: "ja, vi går ind for nogle af jeres forslag, for eksempel det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG), "sagde Elisa Ferreira. Blandt andet Amazon, Facebook, Google, IKEA og HSBC gav deres udsagn til udvalget.


Om samarbejdet med EU-medlemslandene


Ferreira beskrev besøgene i de involverede lande. Udvalgets delegation mødtes med embedsmænd i Belgien, Luxembourg, Schweiz, Irland, Holland og Storbritannien "Vi blev meget vel modtaget, men når vi bad om flere oplysninger, var hemmeligholdelse en del af spillet"


"Vi kunne have gjort bedre, hvis der ikke havde været en stærk modstand fra vigtige aktører, i særdeleshed medlemslandene og Kommissionen. Således har vi ikke modtaget en række vigtige dokumenter, eller mange med oplysninger mørklagt af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen," opsummerede Michael Theurer.


Klik her for flere nyheder fra Europa-Parlamentet


Skatteaftaler: Hvem betaler prisen?


Michael Theurer: "Aggressiv skatteplanlægning i nogle EU-lande har øget deres nationale skattegrundlag på bekostning af deres europæiske partnere og med negative konsekvenser for samfundet som helhed. Skatteunderskuddene fører til skattestigninger for alle andre skatteydere, hvad enten det er medarbejdere, selvstændige, embedsmænd eller virksomheder."


Elisa Ferreira "Vi kan ikke have selskabsskat i en ramme, som giver medlemslandene mulighed for at konkurrere for at tiltrække multinationale selskaber og gøre det til en forretning."


Om betænkningen fra det særlige udvalg


Michael Theurer kaldte den vedtagne betænkning "en analyse af høj kvalitet om den uretfærdige, illegitime og delvis ulovlig praksis med skattesvig og skatteunddragelse fra visse multinationale selskaber." "Det er en milepæl på en vanskelig vej til en effektiv lovgivningsramme for at muliggøre fair skattekonkurrence inden den sociale markedsøkonomi."


Elisa Fereira sagde: "Jeg håber, at LuxLeaks og Udvalget om Afgørelser i Skattespørgsmåls arbejde vil ændre måden, hvormed vi behandler de skattemæssige spørgsmål."


Betænkningen blev vedtaget med 508 stemmer for, 108 imod og 85 hverken for eller imod.