Den cirkulære økonomi: Definition, betydning og fordele 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Hvad er betydningen af den cirkulære økonomi for væksten, borgerne og miljøet? Få svaret i vores video og infografik.

EU producerer årligt 2,5 mia. tons affald og er i øjeblikket i gang med at opdatere lovgivningen på affaldshåndteringsområdet for at promovere et skift imod en cirkulær økonomi. Kommissionen præsenterede i marts 2020, som en del af den grønne aftale og en ny strategi for industrien, en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, der indeholder forslag om mere bæredygtigt produktdesign, mindre affald og flere rettigheder til borgerne (som f.eks. 'retten tilreperation'). Der er også et særligt fokus på de ressourceintensive sektorer som elektronik og telekommunikation, plastik, manufaktur og bygningskonstruktion.

I februar 2021 stemte Parlamentet for en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, der forlanger yderligere tiltag for at man kan få en carbonneutral, miljømæssigt bæredygtig, giftfri cirulær økonomi fra 2050, inklusiv strammere genbrugsregler og bindende mål for materiale brug og forbrug fra 2030.
MEP'erne har også opfordret EU-landene til at holde op med at bruge lossepladsen som endestation og minimere afbrændingsmængden. Læs mere her.

Men hvad er den cirkulære økonomi, og hvilke fordele giver den?


Hvad er den cirkulære økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, reperation og genbrug.

Den står i modsætning til den traditionelle økonomi med nyindkøb og en 'brug-og-smid-væk'-kultur. Denne økonomi kræver også, at mange produkter produceres billigt med lettilgængelige materialer og energi. Planlagt forældelse af produkterne, som MEP'erne har kæmpet imod, er også en del af denne model.

Hvorfor skal vi skifte til den cirkulære økonomi?

  • Øget behov for råmaterialer og mangel på resourcer: Et stigende antal råmaterialer oplever en kraftig efterspørgsel i takt med en stigende befolkningstilvækst.
  • Afhængighed af andre lande: Nogle EU-lande er meget afhængige af andre landes råmaterialer.
  • Påvirkning af jordens klima: At udvinde råmaterialer påvirker i høj grad miljøet og øger energiforbruget og CO2-udslippet. En bedre brug af råmaterialerne kan mindske CO2-udslippet.

Hvad er fordelene?

Tiltag som skal forebygge affaldsgenerering, økodesign, og genbrug kan give en besparelse. I dag står de materialer, vi bruger, for 45% af CO2-uslippet. At overgå til en cirkulær økonomi kan give fordele som:

  • Mindsket pres på miljøet.
  • En øget leveringssikkerhed for råmaterialer.
  • Øget konkurrence.
  • Innovation, vækst og job (med skabelse af 700.000 job i EU fra 2030). 
  • Det kan også give forbrugerne mere brugbare og innovative produkter med en besparelse, da produkternes levetid forlænges.

Hvad gør EU for at få en circulær økonomi?

I marts 2020 fremlagde Europa-Kommissionen handlingsplanen for den cirkulære økonomi, der skal give mere bæredygtigt produktdesign, mindske affald og styrke forbrugerne (såsom retten til reparation). Den har et særligt fokus på ressourceintensive sektorer som elektronik og IT, plastik, tekstiler og konstruktion.
I februar 2021 vedtog Parlamentet en betænkning om den nye cirkulære økonomis handlingsplan og forlangte yderligere tiltag til at få en karbonneutral, miljømæssigt bæredygtig, giftfri og fuldstændig cirkulær økonomi fra 2050 med højere genanvendelsesmål og bindende mål for materialebrug og forbrug fra 2030.

 I marts 2022 fremlagde Kommissionen den første pakke med tiltag til at øge hastigheden for omstillingen til en cirkulær økonomi som en del af handlingsplanen. Foreslagene indeholder flere bæredygtige produkter, at gøre den grønne omstilling lettere for forbrugerne, en evaluering af reglerne for konstruktionsprodukter og en strategi for bæredygtige tekstiler.