Parlamentet kræver handling for at beskytte EU’s bier 

 
 

I en ny rapport opfordrer MEP’erne til, at Kommissionen og medlemslandene gør mere for at beskytte EU’s bier og hjælpe biavlerne. Læs mere i artiklen og se mere i vores infografik.

Infografik over honningmarkedet i EU  

Biernes sundhed er en nøgleudfordring for sektoren

EU's bisektor er en lille, men meget vigtig sektor for landbruget, fødevaresikkerheden og biodiversiteten, da bierne bestøver både dyrkede afgrøder og vilde planter. Desværre truer sygdomsudbrud, intensivt landbrug, kemikalier, klimaforandringer og tab af levesteder bikuberne og deres produktivitet.


Beskyttelse af bierne og honningproducenterne

Europa-Parlamentet opfordrer nu i en rapport EU-Kommissionen og medlemslandene til at finde på nye tiltag til at beskytte og hjælpe biavlerne. De opfordrer især til:


  • En bedre beskyttelse af de forskellige biarter;
  • Øget økonomisk støtte til biavlerne;
  • Et forbud mod skadelige pesticider og tiltag til bekæmpelse af import af falsk honning.

Rapporten af Norbert Erdős (EPP, Ungarn) blev vedtaget i plenar d. 1. marts. 


Fakta om Europas honningsektor

EU er den næststørste honningproducent i verden efter Kina. Hvert år producerer omkring 600,000 biavlere og 17 mio. bistader omkring 250.000 tons honning. Alligevel dækker EU's egen produktion ikke efterspørgslen: Omkring 200,000 tons honning blev importeret af EU i 2016 primært fra Kina, der udgør omkring 40% af EU's import. Sammenlignet med konkurrenterne på verdensplan har EU's biavlere højere produktionsomkostninger, og EU's eksport er prismæssigt sat højere end importen til EU. I gennemsnittet kostede et kilo honning, der blev importeret til EU 2,23 euro, mens et kilo honning eksporteret fra EU kostede 5,69 euro per kilo.


Læs mere om EU's dyrevelfærdslove her.