Fordelene ved økonomisk globalisering i Europa i nøgletal 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Øget eksport, flere job og muligheder for de små og mellemstore virksomheder... Tjek her fordelene ved globaliseringen i EU.

Globalisering ©AP Images/European Union-EP  

Globaliseringen giver mange fordele og muligheder sammen med udfordringerne. EU vil få globaliseringen til at fungere for alle ved at drage fordel af mulighederne og mindske de negative påvirkninger.


Øget handel for europæiske virksomheder

Det europæiske handelsregime og utallige handelsaftaler forhandlet af EU gør regionen til et godt sted at gøre forretning. EU er den vigtigste handelspartner for 80 lande.

Som resultat er EU en af de største spillere inden for international handel. Det er verdens anden største eksportør af varer efter Kina og vedens tredje største importør efter USA og Kina. Derudover er EU nummer et inden for handel med tjenester.
Job og handel.  

Jobmuligheder

Globaliseringen giver også jobmuligheder. I 2019 holdt EU's eksport hånden under mere end 38 millioner job.

For eksempel i Frankrig i 2019 støttede eksporten udenfor EU 3,4 mio. job.

De fleste af de eksportrelaterede job er godt betalte. I gennemsnittet er disse job 12% bedre betalt.


Fordele for forbrugerne

De største fordele ved en globalisering af handlen for forbrugerne er importen. Handelsaftaler betyder, at importørerne betaler lavere told. Sammen med en øget konkurrence giver det lavere priser for produkter (f.eks. tøj, smartphones, TV'er, software, biler osv.) og tjenester.

Forbrugerne kan også få gavn af et øget udvalg, da forskelligheden af produkterne og tjenesterne stiger.

Lavere priser og flere valg har givet forbrugerne 24 mia. euro om året, eller 600 euro per person, ekstra til forbrug.

Niveauet for velstanden og komforten er øget såvel som levestandarden.


Fordelene ved handlen EU-landene imellem

Indenfor EU skal det indre marked fjerne barrierer for handlen EU-landene imellem.

Det europæiske indre marked der det største barrierefrie, økonomiske område i verden. Området har mere end 450 millioner borgere med et BNP på omkring 14,5 billioner euro i 2021. Det skønnes, at det indre marked har skabt 2,8 mia. job.