EU's langsigtede budget skal finansieres ordentligt til at tackle kriser, siger MEP'erne 

 
 

EU skal have et finansielt råderum til at tackle udfordringer som coronavirus eller migration, sagde MEP'erne i en plenardebat om EU's langsigtede budget.

Rådsformand Charles Michel i Parlamentet.  

Debatten i Parlamentet d. 10. marts handlede om det forslag, som rådsformand Charles Michel har fremlagt for det langsigtede budgets størrelse og struktur, der ikke fik opbakning fra regeringslederne ved deres topmøde d. 20.-21. februar.

Charles Michel sagde, at han vil forsætte konsultationerne med medlemslandene “til at evaluere, hvornår det er muligt at afholde et nyt topmøde” og lovede at være i direkte kontakt med Parlamentet om udviklingen.

De fleste MEP'er kritiserede Michels forslag for at mangle ambitioner og understregede, at med de nuværende udfordringer, Europa har, er det nødvendigt med et budget, der lever op til borgernes forventninger.

José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), der er en del af Parlamentets forhandlingshold om det langsigtede budget, sagde: “Måske er det en god ting, at Rådet ikke nåede frem til en aftale. Parlamentet kunne ikke have godkendt en aftale, der ville have gået imod de europæiske borgeres interesser. EU-lederne har flotte ord og målsætninger, men når det kommer til at bakke op om de målsætninger med finansielle midler, står de af."

S&D's gruppeleder Iratxe García Pérez (Spanien) sagde: “Det er bedre ikke at få nogen aftale [om EU's langsigtede budget], end at få en dårlig aftale.”


EU skal udstyres, så det kan handle

MEP'erne understregede også, at de nuværende udfordringer viser, at EU ikke har den finansielle kapacitet til at stå for fælles løsninger.

Forny Europas gruppeleder Dacian Cioloș (Rumænien) sagde, at det langsigtede budget kan begrænse konsekvenserne af coronavirus-udbrudet for virksomhederne: “Det europæiske budget har behov for at spille en rolle i investeringer, der holder økonomien under.” Han nævnte også krisen på grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet: “Vores grænsesikkerhed og solidaritetspolitik betyder, at [EU's kystagentur] Frontex behøver tilstrækkelige resourcer og et budget. der viser ordentlig solidaritet på stedet.”

Budgetudvalgets formand Johan Van Overtveldt (ECR, Belgien) argumenterede mod besparelser i forsvars- og forskningsprogrammer: “Hvis der er et område, hvor EU behøver mere investering, så er det for vores fælles fremtid. Vi må virkelig fokusere på innovation”.

Margarida Marques (S&D, Portugal), der også er medlem af Parlamentets forhandlingshold, sagde: “Vores modsvar, når vi står over for klimaforandringer, demografiske udfordringer, digitale udfordringer og internationale udfordringer, må være mere Europa: Et Europa, der kan løse krisen ved grænserne, der kan finde en løsning på coronavirussen.”

Hun sagde, at EU skal være parat til at svare tilbage på uforudsete kriser: “De næste syv år skal vi være klar på, at uforudsete udfordringer vil opstå, og Europa kan ikke sige som i 2007-2008, at vi ikke var klar.”

Rasmus Andresen (De Grønne/EFA, Tyskland), endnu et medlem af Parlamentets forhandlingshold, noterede sig, at situationen er alvorlig, og at medlemslandene skal gøre en indsats for at nå frem til en aftale: “Vi står over for en svær økonomisk krise og disse nationalistiske kampe skal ikke udkæmpes.”


Brudte løfter

Siegfried Mureșan (EPP, Rumænien) mindede om, at Rådet i juni 2019 vedtog en strategisk dagsorden, der forpligter til effektiv kontrol af de ydre grænder og garanterer borgernes sikkerhed, samtidig med, at man vil styrke det indre marked og have digital suverænitet. Alligevel foreslår Charles Michel besparelser med en to-cifret procentandel til EU's kystbevogtningsagentur, intern sikkerhed, det indre marked og programmer for det digitale Europa. “Charles Michels forslag respekterer ikke Rådets egne synspunkter. Vores svar skal være 'nej'.”

Jens Geier (S&D, Tyskland) fremhævede også uoverensstemmelserne i EU-ledernes budskaber til Europa: “I årevis har vi set den samme situation. Om søndagen beder de om mere beskyttelse ved grænserne og flere penge til klimaet, det fælles forsvar ogsv. Om mandagen er de ikke parate til at betale det, det koster. Tirsdag handler det om tingenes dårlige tilstand, fordi EU ikke kan løse sine problemer.”