Covid-19: Her er EU’s plan for økonomisk genopretning  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Eu forbereder en massiv genopretningspakke til at støtte enkeltpersoner og virksomheder, mens EU kæmper med en dyb økonomisk recession pga. Covid-19 udbruddet.

Kommissionen præsenterede i Parlamentet d. 27. maj en 750 mia. euro stor økonomisk stimuluspakke til at hjælpe med at afbøde det økonomiske chok fra coronavirussen og vise vejen til en bæredygtig fremtid.

Næste generation EU: Kommissionens genopretningsplan

Kommissionsformand Ursula von der Leyen fremlagde redningsplanen, der skal adressere de økonomiske ødelæggelser, som pandemien har forårsaget, bl.a. ved at investere i et grønnere, mere digitalt, socialt og modstandsdygtigt EU.

Kommissionen vil ved at bruge sin højtrangerede kreditvurdering låne på de finansielle markeder til en lav låneomkostning. Samlet skal 500 mia. euro ud af de 750 mia. euro være tilskud til landene. Von der Leyen beskrev det som ”en fælles investering i en fælles fremtid”.

Pengene skal bruges til at nå EU's mål med at blive klimaneutralt og få en digital transformation, tilbyde social og beskæftigelsesmæssig støtte og styrke EU's rolle på den globale scene.

Kommissionens plan med genopretningsfonden skal være en del af EU's langsigtede budget for 2021-2027. Forslagene skal forhandles med Parlamentet og Rådet.

De fleste MEP'er roste Kommissionens forslag i en plenardebat efterfølgende.

Efter debatten opfordrede parlamentsformand David Sassoli medlemslandene til at tage situationen alvorligt.

“Vi skal forsvare Europa. Vi har ikke råd til spekulation eller angreb på vores strategiske værdier. Dette er et sensitivt øjeblik. Derfor er jeg glad for at se Kommissionens planer og forslag med en ambition om at støtte og forbedre levevilkårene for alle europæere.”

Foruroligende økonomiske skøn

Det seneste økonomiske skøn, som Kommissionen fremlagde i begyndelsen af juli, viste, at økonomien er hårdt ramt pga. sundhedskrisen. Da folk er blevet hjemme i måneder, og flere sektorer er lukket helt ned, står EU’s økonomi til at falde med i hvert fald 8,3% i år. Det er et markant større fald end i 2009. I maj mente Kommissionen, at faldet ville blive på 7,4%.

Selv denne bekymrende prognose undervurderer måske krisens omfang, da genåbningen af samfundene sker gradvis for at undgå at få en anden bølge af coronavirussen.

Alle økonomiske aktører er blevet ramt: Mange frygter at miste jobbet og tøver med at bruge penge, mens virksomhederne oplever forstyrrelser i deres leveringskæder. Regeringerne ser skatteindtægterne falde og velfærdsudgifterne stige, hvilket vil give budgetunderskud, et højere gældsniveau og dermed højere låneomkostninger.

Behov for ambitiøst modsvar

Idet man står over for at økonomien bliver ramt på en hidtil uset skala, argumenterede MEP'erne i en betænkning fra d. 15. maj for, at EU skal træffe modige beslutninger.

EU arbejder i øjeblikket på at finde ud af, hvordan det næste langsigtede budget skal se ud, og som modsvar til den nuværende krise, giver det mening at tilføje genopretningsplaner til den samlede pakke. Men Parlamentet insisterer på, at der ikke skal tages penge fra de nuværende EU-programmer.

Hvis Parlamentets krav om et større langsigtet EU-budget ikke bliver mødt, advarer MEP’erne om at bruge deres magt til at veto budgettet.

Genopretningsfondens penge skal gå til dem, der er blevet hårdest ramt af krisen, siger MEP'erne. De ønsker, at pengene gives som tilskud, da der er bekymringer om, at lån vil gøre situationen værre for de værst-ramte lande.

Betænkningen foreslår en genopretningspakke, der skal finansieres gennem en forsikring om langsigtede ”genopretningsobligationer” garanteret af EU's budget. Den pointerer også behovet for at få nye egne indtægtskilder til EU's budget. Ellers vil det indebære, at EU-landene selv skal bidrage mere.

EU skal fortsat prioritere sine klimahandlinger og digitale strategi, siger MEP'erne, og tilføjer, at et nyt EU-sundhedsprogram skal sikre, at medicinsk udstyr er tilgængeligt på tværs af EU.

Genopretningsplan: “Gør det hurtigt, gør det godt”

“Vi skal sikre, at vi kan leve op til behovene og kravene fra vores borgere og virksomheder,” sagde Parlamentets formand David Sassoli på en pressekonference d. 15. maj. Han opfordrede til at få hurtge løsninger i EU til at beskytte job og de ansatte, men insisterede på, at planen skal forhandles mellem EU's institutioner. “Vi ønsker at gøre det hurtigt, og vi ønsker at gøre det godt,” sagde David Sassoli.

Find ud af hvad EU gør for at bekæmpe Covid-19 krisen og tjek vores tidslinje over vedtagne tiltag.

Fabriksarbejdere ©Photocreo Bednarek/AdobeStock