Parlamentet vil have nye tværgående europæiske energiregler 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

MEP'erne vil have en revision af retningslinjerne for finansieringen af vigtige energiprojekter og forbedret lagringsmuligheder til at matche EU's klimaambitioner.

Som en del af julis plenarsession stemte MEP'erne om en betænkning, der opfordrer til at revidere retningslinjerne for EU's energiinfrastrukturprojekter, der skal holde dem i tråd med EU's klimapolitik.

Betænkningen vedtaget d. 18. februar af udvalget for Industri, Forskning og Energi (ITRE) opfordrer til at få TEN-E retningslinjer, der følger EU's energimål for 2030, dets langsigtede forpligtelse til at mindske CO2-udslippet og fremme energieffektiviteten.

MEP'erne opfordrede også til at øge energilagringsmulighederne og øge andelen af vedvarende energi i EU's energimix. Nye batteriteknologier, termolagring og grøn hydrogen kan spille en vigtig rolle i at nå Paris-aftalens mål og sikre konstant energilevering.

De Trans-Europæiske Netværker for Energi (TEN-E)

Det Trans-Europæiske Netværker for Energi (TEN-E) skal være forbindelsesled mellem energiinfrastrukturen i EU's lande. Det indentificerer projekter af fælles interesser (PCI'er), hvor landene kan samarbejde om at udvikle energinetværker, der er bedre forbundne, og står for ny energiinfrastruktur. 

Politikken skal revideres for at sikre, at den er i tråd med EU's målsætning om klimaneutralitet under den Europæiske Grønne Aftale.

EU støtter også “energikorridorer” eller netværk for elektricitet, gas, olie og carbondioxid, der skal forbinde mere isolerede regioner og sikre en uhindret levering af elekticitet og gas i EU.