Den sociale klimafond: Parlamentets ideer til at få en retfærdig energiomstilling 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

EU ønsker at få en retfærdig energiomstilling. Find ud af hvordan Den Sociale Klimafond skal hjælpe de, der er mest eksponerede mod energifattigdom.

EU har planer om at introducere nye krav til mindskningen af drivhusgasudslip inden for bygningskonstruktion og transport. De nye regler skal få borgere og virksomheder til at investere i alternative energikilder, bedre isolation og renere transport.

For at kunne støtte sårbare husholdninger og små virksomheder i denne omstilling har Kommissionen foreslået at skabe et budget på €16,4 mia. indtil 2027. Etableringen af fonden er en del af 'Fit for 55'-lovgivningspakken, der skal hjælpe EU med at blive klimaneutralt i 2050.

Parlamentet vedtog sin holdning i plenaren i juni og er klar til at påbegynde forhandlinger om den endelige tekst med Rådet.


Tackling af energifattigdom for sårbare husholdninger

Forslaget, der udarbejdet i fællesskab af miljøudvalget og beskæftigelsesudvalget, skal fastlægge fælles definitioner på tværs af EU for energifattigdom og mobilitetsfattigdom.

Energifattigdom refererer til sårbare husholdninger, mikroselskaber, SMV'er og brugere af transport, der har svært ved at få adgang til alternativer til fossile brændstoffer. Mobilitetsfattigdom refererer til husholdninger, der har høje transportomkostninger eller begrænset adgang til billige former for transport.

Parlamentet vil gerne have et særligt fokus på de udfordringer, som øer, bjergrige regioner og mindre udviklede fjerne egne står over for. Parlamentet beder også om at blokere adgangen til finansiering for lande, der ikke respekteret grundlæggende rettigheder eller retsstaten.Hvordan kan Den Sociale Klimafond hjælpe dig?

Den Sociale Klimafond skal finansiere konkrete tiltag til at adressere energi- og mobilitetsfattigdom både på kort og lang sigt deriblandt:

  • Mindskede energiafgifter og skatter eller forordninger for andre former for direkte indkomststøtte til at adressere de stigende priser for vejtransporten og opvarmning af bygninger.
  • Incitament til renovering af bygninger og til at overgå til vedvarende energikilder i bygninger.
  • Incitament til at skifte fra privat til offentlig transport, deling af biler og cyklisme.
  • Støtte til udviklingen af et genanvendelsesmarked for elektriske køretøjer.

Find ud af mere om finansieringen af den grønne omstilling: