Forbrugslån: Derfor er der behov for opdaterede EU-regler 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

MEP'erne støtter, at EU opdaterer sine regler for forbrugslån for at beskytte forbrugerne over for nye digitale muligheder midt i en økonomisk svær situation.

Kreditkort.  

Forbrugslån er lån til køb af varer og tjenester f.eks. kviklån. De bruges ofte til at betale for biler, husholdningsprodukter og varer og rejser.

De eksisterende EU-regler

De eksisterende EU-regler - forbrugslåndirektivet - har til formål at beskytte europæerne samtidig med, at EU's forbrugerlånemarked plejes. Reglerne dækker forbrugslån fra mellem €200 til €75.000 og kræver, at kreditorer giver information til lånerne, så de kan sammenligne tilbud og træffe et oplyst valg. Forbrugerne har 14 dage til at trække sig fra en låneaftale, og de kan tilbagebetale lånet tidligt, og dermed undgå en yderligere omkostning.

Reglerne blev vedtaget i 2008, og der er derfor brug for en opdatering, så de afspejler den nuværende situation.

Hvorfor der er behov for ændringer

Den svære økonomiske situation betyder, at mange søger efter at få et lån, og digitaliseringen har fået nye spillere og nye produkter på markedet, deriblandt andet end banker som f.eks. crowdfundinglåneapps.

Det betyder f.eks., at det er blevet lettere og mere udbredt at tage små lån online - men disse kan hurtigt vise sig at være for dyre eller uegnede. Det betyder også, at nye måder til at fremlægge information digitalt og adressere forbrugernes kreditværdighed ved brug af kunstig intelligens og ikke-traditionel data skal adresseres. 

De nuværende regler beskytter ikke de forbrugere, der er sårbare over for at sætte sig i for meget gæld. Derudover er reglerne ikke harmoniseret EU-landene imellem.

Nye forbrugslånsregler

I september 2022 kom Parlamentet frem til sin holdning til Kommissionens forslag om nye forbrugslånsregler.

MEP'erne fra udvalget for Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse vedtog deres rapport om de nye regler den 12. juli 2022.

De foreslåede regler siger, at kreditorerne skal sikre en standardinformation for forbrugerne på en gennemsigtig måde, der gør det muligt og let for dem at se den vigtigste information på enhver elektronisk enhed inklusiv på mobilen.

MEP'erne understregede, at reklamer for forbrugslån ikke skal opfordre gældsbebyrdede forbrugere om at søge lån, og at de skal indeholde en tydelig besked om, at det koster penge at låne penge.

Til at bestemme om et lån passer til en persons behov, før det godkendes, ønsker MEP'erne, at information om nuværende forpligtelser eller leveomkostninger er påkrævet, men at sociale medier og sundhedsdata ikke tages i betragtning.

MEP'erne mener, at reglerne skal gælde for lån på op til €150.000, hvor hvert land fastsætter den øvre grænse baseret på lokale forhold. De ønsker, at muligheder for overtræk og kreditoverskridelse, som bliver mere og mere almindeligt, skal reguleres, men det skal være op til landene selv at bestemme, om de vil have, at forbrugslånsreglerne også skal gælde for visse typer af lån, f.eks. små lån på op til €200, rentefrie lån og lån, der skal tilbagebetales inden for tre måneder og med færre omkostninger.

Næste skridt

Parlamentets forhandlere vil nu påbegynde forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovtekstens endelige udformning.