Lov om netto-nul-industri: et boost til rene teknologier i Europa 

 
 

Europa halter bagefter i udbredelsen af ren energiteknologi, men EU's nye initiativ har til formål at forbedre situationen.

Fordele ved at støtte ren energiteknologi

Udbredelsen af rene energiteknologier som sol- og vindenergianlæg, men også kulstoflagring, er afgørende for, at vi kan nå Europas klimamål for både 2030 og 2050.


Markedet for de centrale rene energiteknologier kan stige mere end tredobbelt sammenlignet med dets nuværende værdi inden 2030, forudsat at lande over hele kloden fuldt ud implementerer deres energi- og klimaløfter. Derudover vil det øge antallet af jobs i sektoren fra seks millioner i dag til 14 millioner. Det viser en rapport fra Det Internationale Energiagentur fra 2023.


Men i Europa importerer vi stort set alle teknologierne, mens andre lande har styrket deres indsats for at udvide deres egen produktionskapacitet inden for ren energi.


Målsætningerne for loven om netto-nul-industri

I marts 2023 foreslog Europa-Kommissionen loven om netto-nul-industri (Net-zero industry act). Den skal være med til at styrke den europæiske produktionskapacitet, når det kommer til ren energiteknologi. Loven om netto-nul industri er en del af den europæiske grønne aftale og skal danne grundlag for et økonomisk overkommeligt, pålideligt og bæredygtigt system for ren energi. Det vil samtidig øge konkurrenceevnen og modstandsdygtigheden i EU's industri.

Ifølge Kommissionen forventes lovgivningen også at reducere risikoen for, at EU's hidtidige afhængighed af russiske fossile brændstoffer bliver erstattet af nye strategiske afhængigheder.


Læs mere om EU's grønne omstilling.


Nøgleelementer i loven om netto-nul-industri

Loven foreslår tiltag, der skal sikre, at EU i 2030 er i stand til at producere mindst 40% af sit eget behov for grøn teknologi. De teknologier, som loven skal fremme, omfatter blandt andet solcelle- og solvarmeteknologier, vindmøller på land og vedvarende offshore-teknologier og lagringsteknologier. Loven sætter desuden et mål om, at EU skal være i stand til at lagre mindst 50 millioner tons CO2 inden 2030 samt at støtte udviklingen af de kompetencer, som industrien for ren energi har brug for både på lokalt og europæisk plan.


Hvad foreslår europaparlamentarikerne?

Parlamentets industriudvalg godkendte sit standpunkt til lovgivningen i oktober 2023.

I deres ændringsforslag foreslog MEP'erne:

  • at udvide lovforslagets rækkevidde til også at inkludere komponenter, materialer og maskiner til produktion af rene energiteknologier;
  • en bredere og mere omfattende liste over, hvilke teknologier der er omfattet;
  • fremskyndelse af processen for udstedelse af tilladelser;
  • at skabe bedre betingelser for etablering af industriparker for ren teknologi.


Næste skridt

Parlamentet vil stemme om sin holdning under plenarmødet den 20.-23. november. Når både Parlamentet og Rådet har vedtaget deres holdninger, vil forhandlingerne om den endelige udformning af loven begynde.