EU's Asylstøttekontor: Tallet for asylansøgninger stadig højt 

 
 

Parlamentet har modtaget det Europæiske Asylstøttekontors (EASO) årsrapport, der viser, at tallet for asylsøgere i EU fortsat er højt. ”Ideen med EASO er samarbejde,” siger ordføreren.

I 2016 søgte 1,3 millioner mennesker asyl i EU, hvilket var 7% flere i forhold til 2015. 32% af ansøgerne var under 18 år.

26% af alle ansøgere kom fra syrere, efterfulgt af afghanere, irakere, pakistanere og nigerianere. Antallet for Nigeria er steget med 51% siden 2015 og er en del af en general tendens om stigende migration fra Afrika.

Presset på EU’s eksterne grænser fortsætter med at ligge højt, da også 511,000 illegale krydsninger af grænserne blev opdaget; af disse kom 382.000 fra Afrika, Mellemøsten og Asien. Samtidig er antallet af illegale krydsninger af grænserne fra Tyrkiet faldet markant siden EU indgik en flygtningeaftale med Tyrkiet. Antallet af ankomster fra Tyrkiet er faldet til 182.534 i 2016 fra 885.386 i 2015.

Syrere, eritreere og irakere fortsætter med at toppe listen over dem, der får asyl i EU: Ud af 1,148,680 førsteinstansbeslutninger i asylansøgningssager var 698,750 af dem positive.

Hvad er EASO

Det Europæiske Asylstøttekontor (EAS) blev oprettet i 2010 som et EU-agentur, der skal hjælpe medlemslandene med tilstrømningen af asylansøgere og implementere den gældende EU-lovgivning. Støttekontoret hjælper også medlemslande, der er under et særligt asylrelateret pres.

”Hovedformålet med det Europæiske Asylstøttekontor er, at vi skal samarbejde. Vi har brug for en europæisk løsning. Ikke en løsning på nationalt niveau, men en fælles europæisk løsning,” siger Péter Niedermüller (S&D, Ungarn).

I 2015 gjorde en større tilstrømning det nødvendigt at opdatere det fælles europæiske asylsystem. Europa-Parlamentet udarbejdede en rapport, der opfordrede til at opgradere Asylstøttekontoret, så det bliver et EU-agentur for Asyl, der kan assistere medlemslandene i krisesituationer og bedre overvåge, hvordan medlemslandene anvender EU-lovgivningen.

Hvert år præsenterer Asylstøttekontoret sin årsberetning om situationen for asylområdet i EU, Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, og i år blev rapporten præsenteret i Udvalget for Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender (LIBE) tirsdag d. 21. november.