Parlamentsgruppernes prioriteter: Identitet og demokrati 

 
 

Identitet og Demokrati (ID) er en ny gruppe, der er den femtestørste i det nuværende Europa-Parlament.

Ved EU-valget i maj stemte omkring 200 millioner europæere, og de valgte MEP'er skal repræsentere dem de næste fem år i Europa-Parlamentet. Disse MEP'er sidder i syv politiske grupper bestemt af deres politiske overbevisning. Lær mere om de enkelte gruppers prioriteter i denne serie af videoer.

Gruppen Identitet og Demokrati er blevet dannet i løbet af den nuværende parlamentsperiode og efterfølger Europa af Nationer og Frihedsgruppen (ENF). Den har 73 medlemmer, hvilket gør den til den femtestørste gruppe i Parlamentet.

Den har MEP'er fra ni lande. De fleste kommer fra Italiens Lega-parti, Frankrigs Rassemblement National og Tysklands AfD.

Marco Zanni (Italien) blev valgt til formand for gruppen i juli 2019. Det er hans andet mandat i Parlamentet. Gruppen har to næstformænd.

ID-gruppen siger, dets fokus er på at skabe job og vækst, øge sikkerheden og tackle ulovlig immigration såvel som at gøre EU mindre bureaukratisk.

Gruppen har ikke nogen næstformændsposter i Parlamentet eller formænd for parlamentsudvalgene.