MEP'erne vælger ny EU-ombudsmand 

 
 
Den Europæiske Ombudmands logo  

MEP'erne vælger den næste europæiske ombudsmand blandt fem kandidater i december.

Ved begyndelsen af hver parlamentsperiode vælger MEP'erne, hvem der skal være den europæiske ombudsmand for de næste fem år.


De fem kandidater, der stiller op, blev offentliggjort ved oktobers plenarforsamling. De er i alfabetisk orden:


  • Giuseppe Fortunato, nuværende ombudsmand i Italiens Campania-region
  • Julia Laffranque, en estisk dommer ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg
  • Letlands Nils Muižnieks, tidligere Europaråds kommissær for menneskerettigheder
  • Den nuværende EU-ombudsmand og tidligere irske journalist Emily O’Reilly
  • Tidligere svensk MEP Cecilia Wikström

Valget

For at kunne blive nomineret til posten skulle hver kandidat vise, at de havde den nødvendige erfaring og dermed få opbakning fra minimum 40 fra minimum to medlemslande.

Der vil være en offentlig høring i Europa-Parlamentets udvalg for Andragender d. 3. december, når kandidaterne præsenterer deres prioriteter. Derefter vælger Parlamentet den næste ombudsmand ved en hemmelig afstemning.


Om Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand efterforsker klager fra borgere, personer med bopæl i EU og organisationer baseret i EU angående fejl og forsømmelser af EU-institutioner eller agenturer såsom uretfærdige praksisser, diskrimination, unødvendige forsinkelser eller ukorrekte procedurer.

Ombudsmanden kan også lancere efterforskninger på eget initiativ. Ombudsmanden rapporterer hvert år til Europa-Parlamentet.