Parlamentets plenarforsamlinger - hvordan fungerer de? 

 
 

Plenarforsamlingen er kulmininationen på MEP'ernes arbejde, men hvad sker der egentlig under disse hektiske sessioner?

Se videoen og få mere information om debatter og afstemninger i plenarforsamlingen.

De 751 MEP'er, der er valgt til Europa-Parlamentet, mødes 12 gange om året til en plenarforsamling i Strasbourg, men har derudover også ekstra sessioner i Bruxelles.

Plenarforsamlingen er et kompliceret foretagende med debatter og afstemninger på EU's 24 officielle sprog om alle mulige emner fra handelsaftaler og EU's budget til afstemninger om EU-regler og diskussion af aktuelle emner.


Debatter

Plenardagsordenen bestemmes af Formandskonferencen, der består af Parlamentets formand og lederne af Parlamentets politiske grupper. Parlamentet holder sig hele tiden opdateret på, hvad der sker uden for dets døre. Det betyder, at dagsordenen kan ændres og give plads til, at MEP'erne diskuterer emner, der er vigtige for dem, der har valgt dem. F.eks. er MEP'erne blevet enige om, at tilføje debatter om faren ved voldelig højrefløjsekstremisme efter terrorangrebet i Halle i Tyskland, Tyrkiets militæroperation i Syrien og Thomas Cooks bankeråt ved oktobers plenarforsamling.

Plenarforsamlingerne ledes af formanden eller en af de 14 næstformænd.

Taletiden bliver fordelt mellem de politiske grupper afhængigt af størrelsen på gruppen. Størrelsen på gruppen bestemmer i hvilken rækkefølge, de skal tale. De MEP'er, der er løsgængere, kan få taletid i et minut, mens medlemmer kan bruge et 'blåt kort' til at stille spørgsmål til andre talere under debatter. Taleren kan nægte at besvare spørgsmålet The speaker may refuse to accept a question.


Afstemning

Formanden og næstformændene styrer afstemningerne, der kan gå ret hurtigt, da MEP'erne nogle gange skal stemme om hundreder af ændringsforslag, hvis lovgivningen er kompliceret. Eksempelvis er der ofte en del ændringsforslag til budgettet. Afstemningen finder almindeligvis sted om formiddagen efter morgenens debatter.

Alle plenarforsamlinger bliver optaget, så du kan følge dem direkte online eller på et se optagelsen senere

Afstemningsprocedure 
  • Håndsoprækkelse - dette er den almindelige form for afstemning, hvor formanden eller næstformændene afgør majoriteten  
  • Elektronisk - foranden beder om en elektronisk afstemning, hvis resultatet ved håndsoprækning er usikkert 
  • Navneopråb - alle de afgivne stemmer optages og offentliggøres 
  • Hemmelig afstemning - bruges ofte ved nomineringer.