Hvordan Parlamentet har arbejdet under pandemien  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Covid-19-pandemien har tvunget Parlamentet til at mindske antallet af fysiske møder, men MEP'erne fortsætter med at godkende presserende EU-tiltag til at bekæmpe pandemien.

Fjernplenar.  

Parlamentet opretholder sine hovedopgaver - vedtage love, godkende EU-budgettet, føre tilsyn med Kommissionen - også i en tid med Covid-19. Både udvalgene og plenarforsamlingen har fokus på de handlinger, der er nødvendige for at EU kan afbøde krisen. Se mere i vores video.

Ligesom millioner af andre europæere arbejder MEP'erne og Parlamentets ansatte hjemmefra pga. karantænen og den sociale distance, der skal mindske spredningen af coronavirussen. Takket være teknologien kan MEP'erne stemme den lovgivning igennem, der gør Europa i stand til at bekæmpe pandemien. 
“Vi har måtte gå langsommere frem selvfølgelig. Men vi er ikke blevet stoppet, for demokrati kan ikke suspenderes midt i en så dramatisk krise... Som lovgivere har vi midlerne, muligheden og pligten til at hjælpe,“ sagde parlamentsformand David Sassoli før den første fjernafstemning i plenar nogensinde.

“Demokrati kan ikke blive stoppet af en virus. Vi har brug for den demokratiske proces til at overvinde denne nødsituation.”

Plenarforsamlingen

Ved plenarforsamlingen d. 26. marts tog Parlamentet for første gang fjernafstemning i brug. Tidligere havde en afstemning krævet fysisk tilstedeværelse. Ifølge reglerne er retten til at stemme personlig, og derfor skal MEP'erne fortsat stemme individuelt og personligt. De stemmer dermed via email: de modtager en stemmeseddel, som de returnerer via email.
Ved oktobers plenar kunne MEP'erne deltage i debatterne fra Parlamentets kontorer i medlemslandene. Med den alvorlige sundhedssituation kan plenarsessionerne i øjeblikket kun finde sted med fjernafstemninger. Parlamentets formand har sagt, at Parlamentet vender tilbage til sit sæde i Strasbourg, når midlertidige og ekstraordinære tiltag bliver løftet og forholdene tillader det.

Udvalg

Arbejdet i udvalgene er også blevet tilpasset, så møder finder sted via videokonference. Det har ikke afholdt MEP'erne fra at diskutere presserende emner med kommissærerne og nationale myndigheder såsom Covid-19 og forholdene for flygtninge i flygtningelejre i EU. Tolkninger og afstemninger i udvalgene er også fortsat.

Ifølge Parlamentets nye kalender, der blev godkendt af formandskonferencen d. 2. april, kan udvalgsmøder nu finde sted i gule uger med fokus på coronavirus-krisen.

Politiske grupper

Parlamentets syv politiske grupper og formandskonferencen fortsætter med at arbejde hjemmefra.