MEP'erne vil se beslutsomhed til at genopbygge Europa  

 
 

Europæerne forventer, at EU og regeringerne handler beslutsomt til at bane vejen ud af krisen og opbygge et mere Europa, sagde MEP'erne i en plenardebat.

Debat om COVID-19-pandemien og dens konsekvenser.  

I en debat med Rådets formand Charles Michel og Kommissionsformand Ursula von der Leyen d. 16. april, pointerede MEP'erne, at solidaritet og ambitiøse nye løsninger er det der skal til for at overvinde coronavirus-udbruddet og de økonomiske udfordringer.

Parlamentets formand David Sassoli sagde: “Vi ønsker at gå ud af krisen stærkere, mere robust, i en bedre position til at tackle morgendagens udfordringer... Det bliver yderst vigtigt at koordinere den gradvise afslapning af nedlukningstiltagene, såvel som vejen til at åbne samfundene op igen... så vi undgår at måtte gå baglæns og vende tilbage til krisen.”

Ursula von der Leyen fremhævede den vigtige rolle, EU's langsigtede budget skal spille, og beskrev det som “moderskibet for vores genopretning” og talte om behovet for en ny Marshall Plan, en reference til det program, der hjalp de europæiske lande med at genopbygge deres økonomier efter Anden Verdenskrig.

Charles Michel opfordrede også til fælles handlinger på EU-niveau: “Nogle gange er det en krise, der bringer folk sammen.”

På vegne af EPP-gruppen understregede Esteban González Pons (Spanien) Parlamentets rolle: “Mens virussen pågår, kan Parlamentet ikke lukke... Parlamentet er essentielt i disse tider med pandemi. Det er en ekstraordinær tid for regeringerne, og Parlamentet er demokratiets hospital.” Han pointerede, at der har været fejl i reaktionen på krisen: “Vi skulle have reageret hurtigere, vi kunne have ageret mere beslutsomt, vi kunne have handlet sammen,” men tilføjede: “EU er det store håb, som millioner af spaniere regner med.”

“De beslutninger, vi træffer nu, vil bestemme Europas fremtid: Om Europa vil komme stærkere ud af krisen, eller om borgerne vil miste troen på det europæiske projekt,” sagde Iratxe García Pérez (S&D, Spanien). “Jo mere beslutsomt, vi handler nu, desto mindre dramatisk vil påvirkningen af krisen blive for vores økonomi i morgen, og jo hurtigere kan vi vende tilbage til vores normale hverdag.”

“Disse tider er en test for alle,” sagde Dacian Cioloș (Forny Europa, Rumænien) og opfordrede til solidaritet og samarbejde i håndteringen af sundhedskrisen. Han noterede sig, at Europa har brug for en Marshall Plan, en digital strategi og den Grønne Aftale såvel som en “ambition om at implementere sine strategier.”

Marco Campomenosi (ID, Italien) talte om den frustration, som folk lige nu føler, og ønsket om at komme tilbage på arbejde. Han noterede sig, at før krisen havde EU længe haft lav vækst og argumenterede for, at EU-regler skal ændres, så de kan booste økonomien gøre den mere selvtilstrækkelig.

“Vi ser, at globaliseringen, og det at ville have mere og mere, ikke altid er svaret, men kommer på beskostning af robusthed og kapacitet til at klare chok for økonomien,” sagde Philippe Lamberts (De Grønne/EFA, Belgien). Han opfordrede til at gentænke, hvordan vores samfund er indrettet og en “ny vej for vores levemåde, produktion og rejser.”

“Vi skal sige højt og tydeligt, at Europa var fuldstændigt uforberedt i sin koordinerende rolle, og den rolle, det skulle spille,” i krisen, sagde Raffaele Fitto (ECR, Italien). Han opfordrede til at få tiltag, der kan støtte sektorer som turisme, transport og landbrug, fjerne bureaukrati og ændre EU's budget.

Manon Aubry (GUE/NGL, Frankrig) bebrejdede nedskæringspolitikker det seneste årti for at have mindsket den offentlige sundheds kapacitet i Europa og kritiserede fokuset på den offentlige gæld, der har stået i vejen for, at regeringer har kunnet håndtere kriser. “Det er på tide at komme af med tabuer; den eneste måde, vi kan håndtere denne pandemi i dag, er ved at håndtere morgendagens klimaproblematikker.”


Find ud af hvad EU gør for at bekæmpe pandemien.