Covid-19: 10 ting EU gør for den økonomiske genopretning 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Find ud af hvad EU gør for at hjælpe Europa tilbage på benene, efter Covid-19 pandemiens skadelige konsekvenser for økonomien.

Genopretning - ©Adobe Stock/siraanamwong  

Tjek vorestidslinje over EU's handlinger imod coronavirussen for at få et overblik over alt, hvad EU gør for at hjælpe Europa med at klare krisen.

1. Sørge for massiv økonomisk stimulus

Til at hjælpe Europa med at overkomme de økonomiske problemer har Kommissionen foreslået en €750 mia. stimulusplan sammen med et nyt forslag til EU's næste langsigtede budget (2021-2027). Planen - kendt som “Næste Generation EU” - vil give Kommissionen ret til at låne penge på de finansielle markeder ved at bruge sin høje kreditværdighed til at sikre lave låneomkostninger. Parlamentet har bakket op om den Grønne Aftale som kernen i redningspakken og ønsker, at den økonomiske byrde ikke sendes videre til fremtidige generationer.

EU's regeringsledere nåede frem til en aftale om genopretningsplanen i midten af juli. Selvom MEP'erne støtter redningspakken, er de uenige i fordelingen mellem lån og tilskud. De mener også, at aftalen om det langsigtede budget sætter EU-prioriteter som Den Grønne Aftale og den digitale dagsorden på spil.

2. Støtte til sundhedssystemerne og infrastrukturen

EU's modsvar på sundhedsområdet er vigtigt for at kunne håndtere nuværende og fremtidige kriser. Til at hjælpe Europa med at klare fremtidige udbrud har EU lanceret det nye'EU4Health'-program, der skal gøre medlemslandenes sundhedssystemer modstandsdygtige og øge innovationen og investeringerne i sektoren. EU4Health er en del af EU's genopretningsplan. Parlamentet havde insisteret på at oprette et ny europæisk sundhedsprogram, der kan stå alene.

3. Beskyttelse af små og mellemstore virksomheder

SMV'er repræsenterer 99% af alle virksomheder i EU. Det gør deres overlevelse væsentlig for EU's økonomiske genopretning. Efter at have sørget for €8 mia. i umiddelbare tilskud til SMV'er ved begyndelsen af pandemien i Europa, bidrog EU yderligere med €1 mia. fra dets Europæiske Fond for Strategiske Investeringer til at få banker og udlånere til at give likviditet til over 100.000 SMV'er.

4. Afbøde arbejdsløshedsrisici

Arbejdspladserne har været hårdt ramt af pandemien med arbejdsløshedstal, der er steget kraftigt. Til at hjælpe virksomheder og medarbejdere, inklusiv de unge, igennem krisen vil EU’s Støtte til at afbøde Arbejdsløshedsrisici i en Nødsituation (SURE)-initiativ give financiel assistance på op til €100 mia. til medlemslandene i form af lån (granteret på favorable vilkår), til at hjælpe dække udgifterne for de nationale korttidsordninger.

5. Støtte til turismeindustrien og kulturen

En anden sektor, der har været hårdt ramt af pandemien, er turisme. Europa er verdens førende turismedestination, og EU har introduceret en række tiltag til at hjælpe industrien med at klare sig igennem krisen, såvel som en pakke til at genstarte Europas turisme i 2020 og senere. Hjælpeforanstaltninger til transportsektoren blev introduceret til at minimere effekterne af pandemien for luftfartselskaberne, jernbanerne, vej- og shippingselskaber. For borgere, der rejser i Europa, giver Re-open EU, der er et interaktivt værktøj med rejseinformation, hjælp til at planlægge sikre rejser og ferier i EU.

Kulturaktiviteterne har næsten stået stille pga. tiltagene til at tackle pandemiudbruddet, og Parlamentet ønsker at få målrettet støtte til sektoren.

6. Bankpakke til at støtte husholdninger og virksomheder

Til at sikre at bankerne kan fortsætte med at give lån til virksomheder og husholdninger til at afbøde den finansielle krise har Parlamentet godkendt en midlertidig suspendering af reglerne for europæiske banker. Ændringerne angår bl.a. kravene til kapitalen (CRR), gør det muligt for pensionister eller ansatte med permanente kontrakter at modtage lån under favorable forhold, sikrer kredittilstrømninger til SMV'er og støtter infrastrukturinvesteringer.

7. Støtte til landbrug og fiskeri

For at undgå problemer med madmangel og fødevarelevering har Europa-Parlamentet godkendt tiltag til at hjælpe landmænd og fiskere, der har været ramt af Covid-19 pandemien. Tiltagene inkluderer støtte til dem, der har måttet stoppe deres erhvervsaktiviteter under krisen og en øgning i den støtte, EU-landene kan give til SMV'er inden for landbrugsfødevarer. Særlige markedstiltag blev også introduceret til at støtte producenter i EU af vin, frugt og grøntsager.

8. Hjælp til lande til at finansiere deres krisemodsvar

Til at hjælpe medlemslandene med at finansiere deres krisemodsvar til coronavirussen har EU lanceret et nyt initiativ, coronavirusmodsvarinvestering. Det skal kanalisere  €37 mia. fra EU's strukturfonde til at give hurtig finansiel støtte til europæiske lande til at hjælpe deres borgere og regioner i at modstå den nuværende krise.

9. Suspendering af reglerne for statsstøtte

Da pandemien begyndte at spredes i Europa, lancerede EU den Midlertidige Ramme for Statsstøtte til at sikre tilstrækkelig likviditet til virksomheder af alle slags og til at hjælpe med at bevare den økonomiske aktivitet under og efter Covid-19 udbruddet. Medlemslandene vil kunne få op til €800,000 til en virksomheds likviditetsbehov eller som lånetilskud med favorable renter.

10. Beskyttelse af svagere europæiske virksomheder fra udenlandske konkurrrenter

Den økonomiske konsekvens af coronaviruspandemien har efterladt mange europæiske virksomheder sårbare over for at blive overtaget af udenlandske konkurrenter. Til at hjælpe med at beskytte virksomhederne har Parlamentet opfordret til at få lige spilleregler for alle virksomheder, så der ikke opstår forstyrrelser af det indre marked pga. unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder. Kommissionen har lanceret en offentlig konsultation, om hvordan man kan håndtere de negative påvirkninger af udenlandske tilskud. Samtidigt har EU udstedt retningslinjer om direkte udenlandske investeringer og opfordrer til at screene udefrakomne investeringer for at undgå risici til EU's sikkerhed og offentlige orden.

Læs mere om hvad EU gør for at bekæmpe coronavirus