Udskiftninger i Kommissionen: McGuinness og Dombrovskis fik MEP'ernes godkendelse 

 
 

Parlamentet stemte i plenarforsamlingen d. 7. oktober for ændringer i Kommissionen efter høringer af Mairead McGuinness og Valdis Dombrovskis i parlamentsudvalg i fredags.

Høringer med Mairead McGuinness (Irland) og Valdis Dombrovskis (Letland)  

Plenarafstemningen var sidste led i godkendelsesproceduren. Udvalget for Økonomi og Valuta afholdt en høring fredag d. 2. oktober med Mairead McGuinness (Irland) til at vurdere, om hun kan varetage posten som kommissær med ansvar for finansielle tjenester, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen.

McGuinness sagde, at den finansielle sektor skal spille en rolle i at bygge et mere bæredygtigt, digitalt og inklusivt Europa. MEP'erne stillede spørgsmål om, hvordan hun planlægger at fuldende kapitalmarkedsunionen og bankunionen såvel som bekæmpe hvidvaskning af penge, sikre fair beskatning og støtte klimavenlige investeringer og lån til små virksomheder. 

Valdis Dombrovskis (Letland), der er ledende næstformand i Kommissionen, er blevet foreslået til at overtage ansvaret for handelsporteføljen og var ligeledes til høring fredag. Mødet blev organiseret af Handelsudvalget med deltagelse af Udenrigsudvalget, Økonomiudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget.

MEP'erne ville vide, hvordan handelspolitikken kan understøtte klimamål, og hvordan Europa vil håndtere Kina, Storbritannien og USA. “Europa skal blive mere selvsikker," sagde Dombrovskis og tilføjede, at enhver ny handelspartner, der bruger uretfærdige praksisser vil blive mødt med modtiltag. 

Efter høringerne forventes Parlamentet at stemme d. 7. oktober i plenarforsamlingen.
Udskiftningerne i Kommissionen sker efter, at Handelskommissær Phil Hogan ved udgangen af august trådte tilbage.

McGuinness har været MEP siden 2004 og har været Parlamentets næstformand siden 2014. Dombrovskis har tidligere været statsminister i Letland og næstformand i Kommissionen siden 2014.

Proceduren i Parlamentet

Når et medlem af Europa-Kommissionen skal erstattes af en anden eller porteføljer skifter hænder, inviterer Parlamentet kandidaterne til de nye poster til høringer, så MEP'erne kan evaluere, om de er egnede.

Proceduren ligner den til valget af Kommissionen ved begyndelse af enhver ny lovgivningsperiode. Først undersøges kandidatens erklæring om finansielle interesser til at se om, der skulle være interessekonflikter. Det er en forudsættelse for, at en høring kan finde sted.

Høringerne arrangeres derefter af de udvalg, der har med porteføljen at gøre for hver enkelt kandidat. Før de begynder, besvarer kandidaten nogle spørgsmål skriftligt. Høringen varer tre timer og live-streames. Efter høringen vil det eller de ansvarlige udvalg forberede et evalueringsbrev.

Formandskonferencen, der består af udvalgsformændene, vil vurdere udfaldet af de to høringer og fremlægge sine konklusioner for de politiske gruppeledere og politiske grupper samt parlamentsformanden. Sidstnævnte har ansvare for den endelige evaluering og beslutning om at afslutte en høring eller om yderligere handlinger er påkrævet. Parlamentet kan derefter afholde en afstemning ved plenarforsamlingen.

Parlamentet har en vejledende rolle angående de individuelle kandidater til Kommissionen, mens de kan godkende eller nedstemme Kommissionen som helhed.

Som altid stemmer Parlamentet om individuelle kandidater ved en hemmelig afstemning. Der kræves et simpelt flertal for at blive godkendt af Parlamentet.