Plenarhøjdepunkter: Udskiftninger i Kommissionen, EU-budget og klimalov  

 
 

MEP'erne stemte for ændringer i Kommissionen, ambitiøse klimamål og diskuterede retsstaten i medlemslandene ved den første plenarforsamling i oktober.

Plenary highlights: reducing CO2 emissions, rule of law and youth unemployment  

Parlamentet godkendte udnævnelsen af Mairead McGuinness som kommissær for finansielle tjenester, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen og den ledende næstformand Valdis Dombrovskis’s porteføljeændringer, så han også får ansvaret for handel, i en afstemning onsdag.

I en rapport vedtaget onsdag opfordrede MEP'erne til at styrke retsstaten i hele Europa ved en ny mekanisme, der skal forbinde modtagelsen af EU-midler i et medlemsland med respekten for retsstaten. I en separat afstemning opfordrede de også onsdag til at EU's værdier respekteres i Bulgarien.

Alle medlemslande skal blive klimaneutrale fra 2050 sagde Parlamentet i en afstemning onsdag om EU's klimalov. Parlamentet opfordrede også til at CO2-udslipsmålet bliver 60% i 2030 sammenlignet med 1990, og at der bliver et midlertidigt mål for 2040 til at sikre, at EU kan nå sit 2050-mål. I en separat afstemning sagde MEP'erne ligeledes, at EU skal gøre mere for at bevare skovenes bæredygtighed.

Medlemmerne diskuterede også Brexit og økonomisk genopretning med Rådets formand Charles Michel om sidste uges EU-topmøde og det kommende topmøde 15.-16. oktober.

Angående genopretningen forlangte MEP'erne i en afstemning torsdag, at medlemslandene handler for at afbøde påvirkningerne af Covid-19 krisen for de unge ved at sikre, at flere kommer med i Ungdomsgarantiordningen, der tilbyder kvalitetsjob, oplæring eller praktiksteder.

Angående Brexit har MEP'erene bakket op om to forslag torsdag vedrørende den engelske kanal med det mål, at styringen af jernbanetunnelen til Storbritannien fortsætter som vanligt, efter at Storbritannien får status som tredje land.

Mandag aften godkendte plenarsalen en aftale om fælles regler til at styrke crowdfundingplatforme og beskytte investorer. Ved at få et enkelt sæt regler for crowdfundingtjenester i EU, giver det et bedre indre marked og større mulighed for projekter på tværs af grænserne.

MEP'erne modsatte sig Kommissionens forslag for fødevarer, der indeholder titaniumdioxid og acrylamid til at beskytte de europæiske forbrugeres sundhed, særligt børn, ved en afstemning torsdag.