Sassoli til EU's regeringsledere: Hjælp med at få budgetforhandlingerne i gang igen  

 
 

Parlamentets formand David Sassoli insisterede på, at det er op til EU's regeringsledere at få gang i de fastfrosne forhandlinger om budgettet for 2021-2027 i en tale ved EU-topmødet.

Topmøde i Bruxelles 15. oktober 2020. © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP  

David Sassoli bad regeringslederne ved begyndelsen af topmødet den 15. oktober om at opdatere det forhandlingsmandat, de har givet det tyske formandskab, så en aftale om EU's langsigtede budget er mulig.

Han noterede sig, at Parlamentets forhandlere har bedt om yderligere €39 mia. til vigtige EU-programmer, der gavner borgerne og fremmer en bæredygtig genopretning. “Det er en lille sum, når man ser på den samlede pakkes størrelse på €1.800 mia., men en der kan gøre en kæmpe forskel for borgerne, der vil få gavn af vores fælles politikker," sagde formand David Sassoli, og refererede til den samlede sum af det syv-årige budget og Covid-19 genopretningspakken.

David Sassoli noterede sig, at hvis Parlamentets forslag accepteres af Rådet, vil budgetloftet kun blive øget med 9 mia. euro, hvilket vil bringe loftet til det samme udgiftsniveau som for perioden 2014-2020 i reelle termer.

Han sagde, at rentesatsen for den gæld, som EU planlægger at stifte til at finansiere genopretningen, ikke skal tælle med i budgetloftet. Genopretningsplanen er en “særlig forpligtelse og derfor må udgifterne til renterne også blive anset som særlige udgifter. Det skal ikke komme til at handle om et valg mellem disse udgifter og programmer finansieret af budgettet.”

Formanden understregede også behovet for at få en bindende kalender til introduktionen af egne indtægtskilder for de kommende år og for fleksible foranstaltninger i budgettet, der vil gøre det muligt at redistribuere ubrugte fonde til andre programmer.

David Sassoli forsvarede Parlamentets krav om ambitiøse mål for mindskningen af CO2. "Vi skal mindske CO2-udslippet med 60% fra 2030... Vi har brug for at have et mål, der står som et fyrtårn på vejen mod klimaneutralitet. At beskytte miljøet betyder nye job, mere forskning, mere social beslyttelse og flere muligheder."

“Vi skal bruge denne økonomiske stimulus fra de offentlige institutioner til at ændre vores vækstmodeller, mens vi garanterer en fair omstilling, der virker for alle og for de fremtidige generationer. Ingen skal blive ladt tilbage,” tilføjede han.

Vedrørende forhandlingerne om det fremtidige forhold til Storbritannien, udtrykte David Sassoli bekymring for den manglende klarhed fra Storbritanniens side. “Jeg håber, at vores britiske venner vil bruge den stadig lille mulighed, der er, til at arbejde konstruktivt på at overvinde vores uenigheder," sagde han og tilføjede, at Storbritannien skal leve op til sine forpligtelser og fjerne de kontroversielle foranstaltninger i sin akt for det Indre Marked.

David Sassoli opfordrede også til at sikre, at spændingerne med Tyrkiet ikke eskalerer. “Den tyrkiske retorik bliver i stigende grad agressiv og landets intervention i konflikten i Nagorno-Karabakh gør det ikke bedre. Nu er det tid til, at EU bakker op om den tyske forsoningsindsats, at vi står sammen og taler med en stemme,"  sagde han.