Næste uge i plenarforsamlingen: Digitale tjenester, landbrug, Covid-19 og Hviderusland 

 
 

MEP'erne vil anbefale nye regler for udbydere af digitale tjenester og vedtage sin holdning til EU's landbrugspolitik ved oktobers plenarforsamling.

Regler for digitale tjenesteudbydere og kunstig intelligens

Digitale tjenester, inklusiv onlineplatforme og markedspladser, er en hurtigt voksende sektor. MEP'erne ønsker klare EU-regler i den nye akt for digitale tjenester til at beskytte vores privatliv og forbrugerrettigheder. De insisterer på, at de større platforme skal holdes til ansvar, mens de mindre skal have lov til at vokse. I plenarforsamlingen vil der blive stemt om tre rapporter, der fastsætter prioriterne.

MEP'erne vil også se på, hvordan EU bedst kan regulere kunstig intelligens (KI) for at kunne øge innovationen, de etiske standarder og tilliden til teknologien.

Fremtiden for landbrugspolitikken

EU's landbrugspolitik skal gøres mere bæredygtig, modstandsdygtig og fleksibel, så den kan fortsætte med at levere mad til alle europæere. Den skal også skræddersyes mere til at afspejle behovet i de individuelle medlemslande. Derfor vil MEP'erne stemme om en større reform af landbrugspolitikken (CAP).

Covid-19

Parlamentet vil sikre, at i tilfælde af nye nedlukninger, kan enhver elev i EU stadig modtage undervisning. MEP'erne vil opfordre Kommissionen til hurtigt at komme op med en plan. MEP'erne vil også debattere, hvordan det er muligt at beskytte arbejdspladser og indkomster og hjælpe unge med at finde arbejde i krisetider.

Skovrydning

Siden 1990 har verden mistet et skovområde på 1,3 million km2. Det er et areal, der er større end Sydafrika. MEP'erne ønsker bindende regler til at stoppe skovrydning i EU. Europæiske forbrugere skal vide, om de produkter de køber, bidrager til skovrydning, forlanger MEP'erne.

Læs mere om skove i EU.

Sakharov-prisen

Parlamentets politiske lederskab - parlamentsformanden og lederne af de politiske grupper - vil bestemme, hvem der skal vinde Sakharov-prisen for Tankefrihed 2020 torsdag. Den demokratiske opposition i Hviderusland, honduranske miljøaktivister og ærkebiskoppen af Mosul er finalisterne.

Også på dagsordenen

MEP'erne vil foreslå en omfangsrig evaluering af EU’s relationer med Hviderusland, en gentagelse af deres betænkning fra septembers plenar.

Udfaldet af EU-topmødet 15.-16. oktober bliver præsenteret af Rådsformand Charles Michel i plenar onsdag. Forholdet til Storbritannien og bekæmpelsen af Covid-19 er hovedemnerne.

Europa-Kommissionen vil præsentere sit arbejdsprogram for 2021 tirsdag med fokus på genopretningslanen efter coronakrisen, grøn økonomi og digitalisering.