Parlamentet i denne uge: Budgettet for 2021, Covid-19 og ligestilling 

 
 

MEP'erne vil bestemme, hvad der skal være prioiriteterne for budgettet for 2021, se på pandemiens konsekvenser for de grundlæggende værdier og afholde den første ligestillingsuge.

Parlamentet i denne uge 2020  

Covid-19, retsstaten og genopretningen

Tirsdag vil udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) evaluere, hvilke konsekvenser tiltagene til at tackle Covid-19 har haft på de grundlæggende rettigheder og retsstaten.

Onsdag vil budgetudvalget og økonomiudvalget stemme om InvestEU-programmet. Denne investeringsmekanisme skal fra 2021-2027 sikre private investeringer for langsigtede prioriteter som f.eks. den digitale omstilling og den Grønne Aftale, men skal styrkes for at afbøde de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

Budgettet

Budgetudvalget vil stemme om Parlamentets prioriteter for 2021-budgettet onsdag. Parlamentet har allerede sagt, at det er nødvendigt med flere penge til de unge, forskere, sundhedsarbejdere, entreprenører og transportinfrastrukturen.

Retten til reperation

Til at fremme en genbrugskultur ventes medlemmerne af det indre markedsudvalg mandag at opfordre til, at forbrugerne skal have en 'ret til reparation'. De vil opfordre til at reperation bliver normen frem for nye køb til at gøre det indre marked mere bæredygtigt for forbrugere og virksomheder.

Ideer til en ny verden

Den tredje dialog i serien om ideer til en ny verden finder sted onsdag kl. 15:00. Parlamentets formand David Sassoli vil diskutere internetadgangen som en menneskerettighed sammen med Kommissionens formand Ursula von der Leyen, tidligere kommissionsformand Romano Prodi og en af internettets opfindere, Tim Berners-Lee. .

Ligestilling

Til at markere 25-året for Beijing-erklæringen til at fremme piger og kvinders rettigheder og ligestilling afholder Parlamentet sin første ligestillingsuge.

Det er et initiativ af FEMM-udvalget, der finder sted mandag-torsdag, hvor Parlamentets udvalg vil have paneldebatter om en lang række emner fra menneskehandel og Covid-19's konsekvenser for kvinder i international handel til brystkræft og abort.